GELOFTEDAG 2015: ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES

ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES 16 DESEMBER AD 2015 PROGRAM 10:00:   OPENING & VERWELKOMING – ds. Slabbert Le Cornu               Psalmsang 10:15    GELOFTEDIENS, ds Cobus Rossouw               LEES VAN GELOFTE (na die diens)  11:15:   Boeretroos en Tee  11:45:  Samesang onder leiding van Karel Marais 12:15:  GELOFTE VERTELLING, Francois van Deventer 13:00  Afsluiting:... Continue Reading →

Twee Geloftepreke: 16 Desember 2012

1. Die Here vervang menslike leierskap met Goddelike leierskap deur ds. G Opperman (GK Matlabas) Lees Jes 3:1-12; 9:1-7 Teksverse: Jes 3:1a Want kyk, die Here HERE van die leërskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stut en die steun, elke stut van brood en elke stut van water. Jes 9:6 Want ‘n Kind... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑