GELOFTEDAG 2015: ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES

ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES

16 DESEMBER AD 2015

geloftefees logo 2015

PROGRAM

10:00:   OPENING & VERWELKOMING – ds. Slabbert Le Cornu

              Psalmsang

10:15    GELOFTEDIENS, ds Cobus Rossouw

              LEES VAN GELOFTE (na die diens)

 11:15:   Boeretroos en Tee

 11:45:  Samesang onder leiding van Karel Marais

12:15:  GELOFTE VERTELLING, Francois van Deventer

13:00  Afsluiting: Die Stem van Suid-Afrika

13:05 Verkiesing van Geloftekomitee vir 2016

13:10  Bedankings

13:15  Tafelgebed:  Ds JC Buys

13:20: Bring en braai

NB: BRING ASB PSALMBOEKE SAAM VIR DIE PSALMSANG !

(Daar sal ‘n kollekte gehou word om die kostes van ons geloftefees te help dek. Baie dankie)

PLEK: Die plaas van Trevor en Elsa Smith (by die kruising van die R500 en R54 paaie [Potch/Vereniging paaie], suid van Fochville). Kontaknommers vir padaanwysings: 082 785 9410 of 073 552 3644.

Verdere navrae: 018 787 5444 of 082 770 2669.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: