Die Kerk (7) – Kerk in universele sin

KERK IN UNIVERSELE SIN deur prof. WJ Snyman (Sien die inleiding [nommer 1] en die res van die reeks hier.) [Nota: indien daar iemand is wat die Duitse aanhalings vir my kan vertaal in Afrikaans, sal ek dit baie waardeer. Kontak my by proregno@gmail.com. Dankie] So kom die woord kerk 16 keer voor, buite die... Continue Reading →

Die Kerk (6) – Kerk in die plaaslike sin

KERK IN PLAASLIKE SIN deur prof. WJ Snyman (Sien die inleiding [nommer 1] en die res van die reeks hier.) Die woord ekklêsia word verbind met plekname: Die ekklêsia (kerk, gemeente) in Jerusalem (Hand. 5: H; 8:1; 11:22; 12:5; 15:4), van Antiochië (Hand. 11:26; 13:1; 14:27; 15:3) van Cesaréa (Hand. 18:22), van Efese (Hand. 20:17; Openb.... Continue Reading →

Kerkrade en Gemeentevergaderings

1. Die kerkraad, GPL van der Linde   "Die mag wat aan die ampsdraers gegee is, kleef nie aan hulle persone nie maar wel aan die Woord wat hulle bedien. Daarom is daar gelykheid onder hulle en volg dit noodwendig dat hulle die gesag in die kerk alleen gesamentlik kan uit oefen. ... Dit is dan... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑