HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, dr. Rosaria Butterfield "Rosaria, by the standards of many, was living a very good life. She had a tenured position at a large university in a field for which she cared deeply. She owned two homes with her partner, in which they provided... Continue Reading →

3 Preke oor die 7de gebod en ons heiligmaking

  1. Dissipelskap en ons huwelik, ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort) Teks: Markus 10:1-12 "Geliefdes by Mark 10:1-12 kan mens dit nie mis nie. Dit gaan hier oor iets wat in kerk en samelewing baie gebeur. Want dit gaan oor egskeiding-en-weer-trou. Die Fariseërs begin daaroor praat in vers 2. En in vers 10-12 praat Jesus... Continue Reading →

Stry die goeie stryd: glo en bekeer !

Die verlore seun (be)keer terug na sy Vader se huis (Luk.15:11-32) Kom na My toe (keer terug), almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;  want my juk... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑