Wie diskrimineer teen LGBTQI+? ‘Ons’ of die HERE, die Skepper en Verlosser van man en vrou?

Wie diskrimineer teen LGBTQI+? 'Ons' of die HERE, die Skepper en Verlosser van man en vrou? Dr. Nadia Marais, skryf  in 'n artikel op die eKerkbode webblad, getiteld: Jesus diskrimineer nié, onder andere, as volg (beklemtonings bygevoeg): “Ons diskrimineer beide op grond van seksuele oriëntasie én op grond van gender wanneer ons selfdegeslagverhoudings verbied in die... Continue Reading →

MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE

MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE 16 November 2015 Die afgevaardigdes van die NG Kerk en die Gereformeerde Kerke het vanoggend in Pretoria vergader. Dit was die eerste vergadering sedert die Memorandum van ooreenkoms  vroeër vanjaar deur albei kerke se Algemene Sinodes goedgekeur is. Verskeie sake is bespreek, waaronder gesamentlike deelname aan die 500-jarige viering van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑