Liefdevolle skerp prediking & God se wet en die grondwet

1. LIEFDEVOLLE SKERP PREDIKING, prof. dr. EE van Rooyen* (Bron: Die Tien Gebooie- populêr en prakties-stigtelike verklaring aan die hand van die Heidelbergse Kategismus, Bloemfontein: Sondagskool Depot, 1947: p. 153-155. Beklemtonings bygevoeg) JESUS ROEP ONS OP TOT SKERPE LIEFDEVOLLE WETSPREDIKING Vr.  114 Maar kan diegene wat tot God bekeer is, hierdie gebooie ten volle onderhou?... Continue Reading →

GKSA TEOLOë TEN GUNSTE VAN DIE OORSPRONKLIKE REGTE VERSTAAN EN HANDHAWING VAN NGB ARTIKEL 36, DUS GEEN ‘NEUTRALE’ MENSEREGTE OWERHEID NIE

GKSA TEOLOë TEN GUNSTE VAN DIE OORSPRONKLIKE REGTE VERSTAAN EN HANDHAWING VAN NGB ARTIKEL 36, DUS GEEN 'NEUTRALE' MENSEREGTE OWERHEID NIE [GKSA studierapport van 1949 insake art. 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, in die lig van die  21 woorde uitlating wat deur die Gereformeerde Kerke in Nederland (GKN, onder leiding van A. Kuyper en H. Bavinck)... Continue Reading →

Die bloed roep uit ! Misdaadseminaar artikels

Ons is almal baie deeglik bewus van die bloedbad om ons, ´n land waarin moord, verkragting, aborsie-moord, en misdade van alle soorte 'n algemene verskynsel geword het.  Dit word nie behoorlik gestraf deur die owerhede van die dag nie (Rom.13:1-7; NGB art.36), en word baiemaal gedoen onder beskerming van die wet. Wat kan die regverdige doen... Continue Reading →

Rome, die Teks en NGB art.36

1. Rome "Richard Bennett of Berean Beacon Ministries has an update on the Evangelical Response and Protest to Pope Benedict XVI's visit to the United Kingdom starting tomorrow, September 16, 2010. The update is here: http://www.bereanbeacon.org/articles/sorted/08_Sponsored_Articles/Biblical_Protest_and_Witness_Await_%20Popes_UK_Visit.pdf Please pray for the evangelizing being done, that many would be called out from among Mystery Babylon." 2. Die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑