REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961-2023): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe

REPUBLIEKDAG-BESINNING (31 Mei 1961): Nie die Franse Rewolusie se volksoewereiniteit nie, maar God se Soewereiniteit vir die hele lewe Teenoor die Franse Rewolusie se humanistiese 'volksoewereiniteit en staatsabsolutisme', moet die Soewereiniteit van God vir die totale lewe (redding, gemeente en gemeenskap)  gehandhaaf word, soos ook gesien word in die ‘soewereiniteit in eie kring’ beginsel vir... Continue Reading →

Pro Regno Radio (PRR) Episode 1: Bekendstelling & deel 1: Die wortels van ons Christelike Republikeinse Verset- en Vryheidstryd

Pro Regno Radio (PR Radio) Episode 1: Bekendstelling & Die wortels van ons Christelike Republikeinse Verset- en Vryheidstrewe (deel 1) Episode lys: PR Radio Inhoud van Episode 1: 1 Bekendstelling van PRR 2 Oorsig oor Pro Regno bediening 3 Eerste tema: Die wortels van ons Christelike Republikeinse Verset- en Vryheidstrewe - inleiding (bl. 13-15) "Dalk... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑