Archive for the ‘vertaalmetode’ Category

Leer Op. 22:14 (OAV) redding deur werke/wetsonderhouding?

Posted by: proregno on February 20, 2019

Psalms 110 van die 2016-proefvertaling getoets

Posted by: proregno on December 11, 2014