Die ‘calvinistiese hemde’ sal dit uitroep !

"Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is." - Matt.23:37 Lanklaas 'n hemp gesien wat die 'verlore verdorwenheid van die mens' so duidelik uitroep, wat baie predikers vandag bang is om te verkondig, dat ons eerstens moet... Continue Reading →

Nuwe kommentaar op 1 Petrus

A Pilgrims Manual: Commentary on 1 Peter (Jenison, Michigan: Reformed Free Publishing Association), hardcover, 354p. "In his first epistle Peter writes to the saints in Asia Minor from the perspective of their lives as pilgrims. As sojourners in a strange land, they are on a journey through this world toward their eternal home. How must... Continue Reading →

Broers, ons is nie susters nie

"The best thing in the church for the women is for the men to be men. ... Our battles over women’s ordination are often misguided in emphasis. We ought to spend less time trying to keep the women from becoming men in the pulpit, and more time teaching men to become men in the pulpit.... Continue Reading →

Woordverkondiging – Daniël 6

Daniel 6:1-29 Fokus: vers 1-25  Net soos in Babilon ... is God ook in die ryk van die Meders-en-Perse besig ... om sy Koninkryk te laat kom. deur ds. AJ (Cobus) Rosssouw (GK Daspoort) Inleiding Geliefdes ... voor-verlede-week ... by Dan 5 was ons getuies van Babilon se val ... deur God se oordeel. ‘n... Continue Reading →

Vrywillige donasies vir Pro Regno blog

Geagte lesers, Die doel van die blog word saamgevat in die naam, 'Pro Regno' (die Latynse woorde wat: ‘vir die Koninkryk’, beteken), en poog om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus.  Alle artikels word deur die uwe geskryf, tensy anders vermeld. Met hierdie skrywe... Continue Reading →

Hervormingsdag 2012 verklaring deur Kaapse Studiegroep

HERVORMINGSDAG 2012 deur Kaapse Studiegroep In die gees van die Hervorming en in ooreenstemming met die onverskrokke waagmoed van die hervormers, voel ons, die ondergetekendes, ons gedwonge om die volgende teologiese en kerklike sake wat om hervorming roep, aan die orde te stel. 1. Misbruik van die reformatoriese “semper reformanda” Ons verwerp die misbruik van die... Continue Reading →

Sodom én ons – 2 preke

Preek 1: Moenie talm nie, ds. Gustav Opperman (GK Matlabas) Preek 2:  Die sonde én genade in Sodom, ds. Slabbert Le Cornu (GK Carletonville) 1. Moenie talm nie (Gen.19:16a) ds. G. Opperman Lees: Genesis 19 Teks: 19:16 (a) Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan... Continue Reading →

Moslem evangelisasie

How to Evangelize a Muslim rev. Fikret Böcek The Islamic Resurgence, like comparable movements including the Reformation, will also leave important legacies ... The large numbers of young people with secondary educations will continue to power the Islamic Resurgence and promote Muslim militancy, militarism, and migration. As a result, the early years of the twenty-first... Continue Reading →

Die Doppers en hul Sabbat

Die Doppers en hul Sabbat ds. Gustav Opperman (Ds. Opperman is leraar van die Gereformeerde Kerk Matlabas. Hierdie artikel het die eerste keer verskyn in die Esra Verslag, Jg.11, nr.54, 2003) Als men't vierde gebodt voor ceremonieel en afgeschaft houdt zoo onbindt men tegen Christus bevel en dreigement Matth 5 ;17,18,19 nie slegts een van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑