Twee Geloftepreke: 16 Desember 2012

1. Die Here vervang menslike leierskap met Goddelike leierskap deur ds. G Opperman (GK Matlabas) Lees Jes 3:1-12; 9:1-7 Teksverse: Jes 3:1a Want kyk, die Here HERE van die leërskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stut en die steun, elke stut van brood en elke stut van water. Jes 9:6 Want ‘n Kind... Continue Reading →

Die Gereformeerde Kerk Bet-el in Pretoria

GK Bet-el selfstandigwording deur Francois van Deventer, ‘n ouderling van die GK Bet-el “Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense... Continue Reading →

Die GES/GKSA/NGK/NHK en die inspirasie van die Skrif (deel 2b: Jesus en die Apostels se getuienis oor die Skrif)

  (Sien deel 1 vir die agtergrond van hierdie deel: Inleiding oor die Inspirasie van die Skrif) (Deel 2a: Die getuienis van die Skrif) INHOUD Inleiding 1.  Die getuienis van die Skrif. a.         II Timotheüs 3:15, 16. b.         II Petrus 1:21. c.         Die Ou Testament in die Nuwe. d.         Die Openbaring van die Nuwe Verbond.... Continue Reading →

PRTJ, November 2012 – Herman Bavinck

Die PRTJ van November 2012 is aanlyn hier beskikbaar: PRTJ November 2012 Die uitgawe fokus op Herman Bavinck, en veral sy Gereformeerde Dogmatiek.  Drie belangrike temas word aangespreek: - Bavinck se lewe en teologie oor die algemeen - Bavinck se verbondsleer - Bavinck se siening van die algemene genade Dit wil vir my voorkom, dat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑