BAS 2016: Reaksie en hoe nou vorentoe met VIDA ?

BAS 2016:Reaksie en die pad vorentoe met VIDA ? Die buitengewone algemene sinode (BAS) van die GKSA (12-16 Januarie) het besluit om te bly by die besluite van die algemene sinode van 2009 aangaande VIDA. Met 'n kleiner meerderheid as wat verwag is (60-40; sommige meen 55-45) is 'n beswaarskrif verwerp wat teen vroue-diakonesse is.... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 16 Januarie 2016 (dag 5)

GK Wapadrant se verklaring in antwoord op die BAS se besluite: Wapadrant verklaring 'n Terugblik op die BAS 2016 deur Hannes Noëth: GKSA-sinode: 'n Terugblik Beeld artikel oor BAS Sinode 2016: Besluit uit 1618 hou vroue uit kerkampte 12h00: Sinode sluit af met Skriflesing (Joh.17), sang en gebed. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Mag hierdie... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 15 Januarie 2016 (dag 4)

19h15: Die heel belangrikste en laaste Kommissie Rapport (K2 - 1 Tim.2) is uitgedeel. Dit moet nou goed bestudeer word en sal more op die tafel wees. Die res van die aand is admin sake. 19h00: Al die beswaargronde van Krugersdorp ivm Prakties slaag nie. 18h55: Kommissie Rapport K6 - Prakties, wat terug verwys is (sien... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 14 Januarie 2016 (dag 3)

21h55: Sinode sluit af met sang en gebed.  Vergader more oggend van 07h30.  Alle afgevaardiges word opgeroep om Rapporte deeglik te bestudeer en voor te berei. My opmerking: weereens bevestig die Sinode dat hul 'duidelike sekere' besluite neem op grond van die hermeneutiek van ons het 'sekerheid van ons onsekerheid.' 21h50: Dus, beswaarskrif 21.7 slaag... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑