Archive for the ‘kerkorde’ Category

1 Tim.3 preke (deel 2) – ampsdraers vereistes

Posted by: proregno on November 5, 2014

1 Tim.3 preke (deel 1) & bronne vir ampsdraers toerusting

Posted by: proregno on October 9, 2014

Kerkregering: gehoorsaamheid aan God of die mense ?

Posted by: proregno on April 30, 2013

Die rol van vroue in die kerk

Posted by: proregno on December 6, 2011

Voetius oor die sigbare en georganiseerde kerk

Posted by: proregno on December 3, 2010

Totius oor gemeente-, kerkraads- en meerdere vergaderings

Posted by: proregno on November 30, 2010

Sinode vs Sinodokrasie

Posted by: proregno on November 24, 2010

VIDA KATEGISMUS

Posted by: proregno on November 22, 2010

Die leer oor die Kerk by Calvyn

Posted by: proregno on November 17, 2010

Kerkrade en Gemeentevergaderings

Posted by: proregno on March 22, 2010