Archive for the ‘NGK reformasie’ Category

DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT OM SONDE GOED TE PRAAT

Posted by: proregno on October 9, 2019

MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE

Posted by: proregno on November 19, 2015

Is homoseksualisme ‘natuurlik en onveranderbaar’ ?

Posted by: proregno on October 15, 2015

TWEE GETUIENISSE TEEN DIE NGK SINODE 2015 SE PRO-SONDE BESLUIT

Posted by: proregno on October 13, 2015

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

Posted by: proregno on October 13, 2015

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

Posted by: proregno on October 12, 2015

NG Sinode 2015 kies die weg van die duisternis en die dood

Posted by: proregno on October 9, 2015

Die Evangelie op die spel met die NGK algemene sinode 2015

Posted by: proregno on October 6, 2015