Archive for the ‘NGK reformasie’ Category

ROMEINE 1: VAN DIE VIDA PLAN NA DIE HIDA PLAN

Posted by: proregno on July 11, 2015

Seminaar: Afval en herstel van Reformatoriese Kerke

Posted by: proregno on March 18, 2015

GKSA algemene sinode 2015 – my indrukke

Posted by: proregno on January 19, 2015

Die NG Kerk, Rome en die Wêreldkerk gedagte

Posted by: proregno on May 22, 2013

Dwaalleer tugsaak in die NG Kerk teen dr. Ben du Toit

Posted by: proregno on May 20, 2013

Hervormingsdag 2012 verklaring deur Kaapse Studiegroep

Posted by: proregno on November 16, 2012

Verklaring deur Kaapse NGK lidmate

Posted by: proregno on April 10, 2012