GKSA sinode 2015: 8 Januarie 2015 (dag 3)

17h15: verskillende rapporte oor Bybelvertaling en ander sake gaan verder hanteer word vanaand. Ek gaan eers afteken, sal môre-oggend terug wees vir verslaggewing oor wat die sinode gaan besluit oor 7.3.2 16h10: Deur een sin noem die voorsitter dat 7.3.2 eers môre-oggend bespreek en oor besluit gaan word en dit word eenstemmig aanvaar .... Nou op... Continue Reading →

1. Nuwe lesings op gereformeerd.org 2. Nuwe artikel oor Omkeerstrategie en kindergetalle

1. Nuwe lesings op gereformeerd.org ONDERWERP: Prof Spoelstra, Prof Lee, Dr Bogaards, Ds Smit, Ds le Cornu se lesings/preke gelaai Geagte broeders en susters, Ons het nog materiaal bygevoeg tot http://www.gereformeerd.org se video kanaal (op youtube): Lesing: Prof B Spoelstra - Gemeente Kerk of Tak?,  skakel: https://www.youtube.com/watch?v=G51OmIWQuV8 Lesing:  Prof B Spoelstra - Die Gelowige en... Continue Reading →

Gesprek oor die gereformeerde hermeneutiek in die GKSA

  Einde April was daar ‘n gespreksgeleentheid gehou by die Fakulteit Teologie (Potchefstroom) oor die onderwerp:  Die beginsels van Gereformeerde Hermeneutiek en die uitdagings daarvoor in ons huidige konteks. Prof Paul Krüger en prof Jorrie Jordaan het elk ‘n inleiding gelewer en daarna was daar ‘n paneelbespreking. Tydens die Bybelskool van die GK Potchefstroom (30 Mei... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑