1. Nuwe lesings op gereformeerd.org 2. Nuwe artikel oor Omkeerstrategie en kindergetalle

gereformeerd

1. Nuwe lesings op gereformeerd.org

ONDERWERP: Prof Spoelstra, Prof Lee, Dr Bogaards, Ds Smit, Ds le Cornu se lesings/preke gelaai

Geagte broeders en susters,

Ons het nog materiaal bygevoeg tot www.gereformeerd.org se video kanaal (op youtube):

Lesing: Prof B Spoelstra – Gemeente Kerk of Tak?,  skakel: https://www.youtube.com/watch?v=G51OmIWQuV8

Lesing:  Prof B Spoelstra – Die Gelowige en Kerkstrukture, skakel: https://www.youtube.com/watch?v=Ajwjleebn5c

Lesing:  Ds S le Cornu, Die Kerk se Taak , skakel: https://www.youtube.com/watch?v=RjEnGQYWJng

Preek : Dr Attie Bogaards, Abraham Reeks : Nr1 Die Kerk – Wonder van God se
Genade , skakel: https://www.youtube.com/watch?v=7t6jFiTfoTg

Lesing: Ds Faan Smit, Die Gesin Boublok van die Samelewing, Bybelse Wereldbeskouing
Seminaar, skakel: https://www.youtube.com/watch?v=IjqNgN5pN6M

Lesing: Rev Prof Dr FN Lee, Biblical View of Abortion, Biblical
Worldview Seminar #4, skakel: https://www.youtube.com/watch?v=s11_6mN-RVg

U kan bloot net gaan na: https://www.youtube.com/user/GKBetEl of bg. skakels probeer. As u bandwydte min is, kan u dit aflaai in lae kwaliteit deur net KISS by te voeg in die skakel vir elkeen van bg. video’s. Dit is bv: https://www.KISSyoutube.com/watch?v=IjqNgN5pN6M

Die oogmerk van hierdie webwerf is om die Gereformeerde leer en lewe wêreldwyd te bevorder.

Die volgende word beoog om in die komende maande by te voeg:
* Ds Faan Smit se reeks preke oor die Nederlandse Geloofsbelydenis
* ‘n Video oor die ontstaan van die GKSA
* ‘n Video oor die Reformasie van die 1500’s
* Die res van Dr Bogaards se preekreeks oor Abraham
* Dr H Mouton oor hoekom hy as ingeneur in Skepping glo
* Dr H Mouton oor Antropologie
* Seminaar lesings van Augustus 2013 oor hoekom wetenskaplikes glo dat Genesis letterlik verstaan moet word.
* Prof FN Lee se lesings oor: Kunsmatige Inseminasie, Pinkster vs Geref teologie, Eskatologie, Sending, Christokrasie, Huisgodsdiens, Katkisasie
* Natuurlik sal alle toekomstige seminare van GK Bet-el ook op hierdie kanaal geplaas word.

Die potensiaal is groot – vrywilligers kan byvoorbeeld boeke soos Calvyn se institusies voorlees en dan kan dit opgeneem word en hier geplaas word. Kontak ons indien u wil help.

U word aangemoedig om in te teken op hierdie kanaal. As u ‘n gmail eposadres het dan kan u as volg inteken:
->In log op gmail
->klik op youtube aan die bokant
->klik links op My Subscription
->Kies Browse Channels of ignoreer as u reeds kanale het
->Tik by Search Channels in “GK Bet-El”
->GK Bet-el se trappe behoort eerste gelys te wees.
->Klik op Subscribe
->Klik links op Manage subscriptions
->Klik in die middel op GK Bet-El se “Email with new uploads”

U sal nou op hoogte gehou word soos nuwe materiaal opgelaai word. Andersins kan u inteken op gksaforum (die Forum blokkie op www.gereformeerd.org).

Groete
Francois van Deventer
Tel: +27 72 3428528
ePos: francoisvandeventer@gmail.com
Web: www.ligstryders.org

2. Nuwe artikel oor Omkeerstrategie

Omkeerstrategie, Skrifgesag en die Kulturele Revolusie

Francois van Deventer (ouderling, GK Bet-el)

“Ek het die erediens binne gestap en daar was omtrent 20 mense gewees en amper geen kinders nie…”

Hierdie is nie ‘n erediens besoek aan ‘n Gereformeerde Kerk in die aand op die platteland nie.

Hier word gepraat van ‘n Samen-op-weg-kerkbyeenkoms in 1997 naby aan Appeldoorn waar lidmate van drie reformatoriese kerkverbande in Nederland saam vergader het sedert 1961. Hierdie drie kerkverbande het dan ook in 2004 saamgesmelt om die Protestantse Kerk in Nederland te word.

Daar kon egter net sowel gepraat gewees het van ‘n reformatoriese gemeente in Suid-Afrika. Die woorde van Deut 28:62 kom in mens se gedagte op wanneer mens baie keer ‘n kerk binne stap:

“En julle sal met min mense oorbly, in plaas dat julle gewees het soos die sterre van die hemel in menigte…”

Die probleem

Die kerkleiers in die GKSA het ook begin raaksien dat daar ‘n demografiese ramp aan die ontwikkel is en daarom het die sinode dan ook in 2012 aandag aan hierdie saak gegee.  ‘n Ooggetuie van die gebeure wat aanleiding gegee het tot die “omkeerstrategie”-besluit, getuig soos volg:

“Die GKSA gaan ’n omkeerstrategie uitwerk en deurvoer in ’n poging om die dalende lidmaattal van dié kerkverband te stuit.  Die algemene sinode het hierop besluit op versoek van die streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal. Dié streeksinode het aangevoer dat die destydse wit GKSA 41 jaar gelede, in 1971, 104000 lidmate gehad het… Dit is ’n daling van byna 40%. Boonop is net 16% van dié lidmate nou dooplidmate of kinders, teenoor die 38% in 1971…

Volgens die streeksinode moet die GKSA baie meer doeltreffend wees om mense buite die GKSA met die evangelie te bereik en hulle die kerk in te bring.

Oudl. Koos Muller van Frankfort het gesê die kerk het die waarheid. Hy wou weet wat is fout met die verpakking waarin die kerk dit vir die wêreld aanbied.

Hy het gesê die GKSA moet ’n paradigmaskuif maak. As hulle dit nie doen nie, is hulle ‘missionêr steriel’ ”[i].

Dit is opmerklik hoe eenders die rapportering en oplossings is vir dieselfde probleem binne die NG Kerk :

“Dooplidmate het oor die laaste 15 jaar van 450,000 tot ongeveer 250,000 gedaal [‘n daling van 44%]. Volgens die huidige kerklike tendense gaan sowat 50% van die oorblywende dooplidmate ook nie NG Kerk-lidmate bly wanneer hulle volwassenes is nie… As die NG Kerk nie daarin slaag om op ‘n vars manier na evangelisasie te kyk nie, loop hy gevaar om al hoe kleiner te word en so min as ‘n kwart van sy lidmate oor te hou.”[ii]

Hierdie aanhaling illustreer vir ons die krisis:

  • Slegs twee geslag later en die getalle krimp met 40% .
  • Ten spyte van nuwe verpakking (nuwe liturgiee en orkeste en liedere) binne die NG Kerk het die getalle nog steeds teen 44% gedaal.

Ek is van mening dat die simptoom reg raakgesien is [te min lidmate – insluitend kinders (Ps 127)], maar dat die medisyne wat voorgeskryf word (sending), nie die siekte gaan genees nie. Om slegs missionêr op te tree of die verpakking te verander sonder om die wortel van die kwaad aan te spreek gaan nie die oplossing wees nie. Nog erger: as jy die bekeerde heidene sou leer om op dieselfde manier op te tree, dan het jy glad nie die probleem opgelos nie. Die kern van die probleem moet raakgesien word en daardie kern probleem moet aangespreek word.

Ek is van mening dat hierdie kernprobleem daarin geleë is dat lidmate nie meer in Sola Scriptura (die Skrif alleen) glo nie. Hulle glo nie die Skrif wanneer dit sê dat kinders ‘n seën is nie (Ps 128). Kinders word gesien as iets wat in die pad staan van materiële welvaart en inmeng met jou lekker lewe van “partyties, braaivleis en lekker laat slaap”. Iets wat te veel verantwoordelikheid eis. Daar word nie meer in terme van geslagte gedink nie, maar slegs in terme van die hier en die nou.

Binne en buite die kerk dieselfde

Hierdie kultuur van onverantwoordelikheid is beide binne en buite die kerk teenwoordig. Solidariteit se navorsingstuk van so ‘n paar maande gelede illustreer dit vir ons wanneer hulle skryf:

“Vyftien jaar gelede het ʼn Afrikaanse getroude paartjie 2,2 kinders per huishouding gehad, maar volgens statistiek is dit nou 1.6 kinders per huishouding.”[iii]

Dit gaan ook maar dieselfde in ander Westerse lande. In Suid-Europa staan dit by 1.2 kinders per ouerpaar en in Noord Europa by 1.4. Dit beteken dat elke geslag met ongeveer 33% krimp, want ‘n mens het 2.1 kinders per ouerpaar nodig om die huidige bevolkingsgetalle te handhaaf. (1.4 van 2.1 is twee derdes. Dus 1.4 is 33% kleiner as 2.1. Vir Afrikaners vandag krimp ons getalle teen 24% elke 20 jaar.)

As ons na die GKSA se lidmaatgetalle sedert 1859 kyk, dan word gesien dat tot en met die 1940’s daar meer dooplidmate was as beleidende lidmate. Gevolglik was dit primêr deur die kinderseën waardeur die GKSA gegroei het van slegs 5,000 lidmate tot 115,000 in 1989. Na 1940 het die persentasie kinders (dooplidmate) in gemeentes konstant gedaal tot naby aan 20% vandag en geprojekteer om minder as 10% te wees teen 2020. Daar kan dus gesê word dat die meerderheid van die 40% daling weens die daling in die dooplidmate is. ‘n Ander faktor kan emigrasie wees.

Pat Buchanan maak die volgende gevolgtrekking wanneer hy skryf oor die demografiese krisis wat Westerse lande in die gesig staar:

“The West is dying. Its nations have ceased to reproduce, and their populations have stopped growing and begun to shrink. Not since the Black Death carried off a third of Europe in the fourteenth century has there been a graver threat to the survival of Western civilization. Today, in seventeen European countries, there are more burials than births, more coffins than cradles. The countries are Belgium, Bulgaria, Croatia, the Chech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Solvakia, Slovenia, Spain and Russia. Catholic, Protestant, Orthodox – all the Christian faiths are represented in the great death march of the West. The new hedonism seems unable to give people a reason to go on living.”[iv]

Die wortels van die probleem

Pat Buchanan se boek (Death of the West) is ‘n geweldige belangrike werk om die demografiese ramp te verklaar. Hy sê dat die Kulturele Marxiste (Antonio Gramsci, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Georg Lukacs, Theodor Adorno, Erich Fromm ens.) in die 1930’s tot die besef gekom het dat Marxisme nie suksesvol in die Weste geïmplementeer kan word sonder om eers die Christelike wortels af te sny nie. Hulle het van toe af ‘n veldtog van stapel gestuur om die Christelike Wortels van die Weste aan te val. Die gevolg was dat die Weste ontchristelik is – ongelukkig (vir hulle) het die Westerlinge (en insluitend die Afrikaners) nou materialiste geword wat selfsugtig is en nie dink in terme van volgende geslagte nie. Die gevolg was dat hierdie materialistiese Westerlinge dan die kry van kinders as ‘n las beskou en daarom dan nie kinders het nie. Hierdie hele situasie is ‘n geweldige ironie: Hierdie Marxiste wou die Weste (insluitend Afrikaners) Marxiste maak, maar nou dat hulle suksesvol is, gaan daar nie enige Westerlinge oor wees wat Marxiste kan wees nie.

Vandag 40 jaar na die hoogtepunt van die kulturele rewolusie kan ons mooi sien hoe Kulturele Marxisme se voetsoldate aan die werk gesit is:

“Who will play the role of the proletariat in the coming cultural revolution? Marcuse’s candidates: radical youth, feminists, black militants, homosexuals, the alienated, the asocial, Third World Revolutionaries, all the angry voices of the persecuted ‘victims’ of the West. This was the new proletariat that would overthrow Western culture.” (Buchanan p85)

Gramsci het die Kulturele Marxistiese Proletariaat gedefinieër om al die gemarganiliseerdes van die geskiedenis … nie net diegene wat ekonomies verdruk is nie, maar ook die vroue, radikale minderheidsgroepe en baie kriminele.

Vorige samelewings is omvergewerp deur woorde en boeke, maar Marcuse het geglo dat seks en dwelms voortreflike wapens is. In sy Eros and Civilization het Marcuse die omarming van die Genietingsbeginsel bepleit: Verwerp die kulturele orde geheel en al en jy kan ‘n veelvormige perverse wêreld skep.

In die 1960’s het die jong studente Marcuse se boeke verslind. Hy het ‘n kultus figuur geword: Toe studente in Parys in opstand gekom het in 1968 het hulle baniere gedra wat gesê het: “Marx, Mao en Marcuse”. Dit was ook Marcuse wat met die gewilde seksueelopstandige slagspreuk vorendag gekom het: “Make love not war.”

Vir die Kulturele Marxiste was daar geen stryd wat edeler is as die stryd vir die afskaffing van die gesin/familie nie. Hulle verag die gesin/familie as die diktatuur en uitbroeier van seksisme en sosiale ongeregtigheid. Hierdie vyandskap teenoor die gesin/familie is egter nie ‘n nuwigheid vir Marxiste nie. Marx het self geskryf dat patriagale manne hul vroue en kinders as hulle eiendom beskou. Ook het Engels in sy, The Origin of the Family, Private Property and the State, die feministiese oortuiging gepopulariseer dat alle diskriminasie ‘n uitvloeisel is van die patriagale familie. Ook Erich Fromm het sy rol gespeel en basies die vader geword van feminisme. Vir Adorno is die patriagale familie die wieg van Fascisme.

Veertig jaar na die kulturele rewolusie begin het, kan ons die suksesse raaksien wanneer ons na die jongmense se uitsprake luister. Die uitsprake is dieselfde as Gabrielle Thanheiser en Andreas Gerhmann s’n:

“My reason for not having kids is that I like to sleep. I read a lot, and I can sleep throughout the night… We are DINKS [double income, no kids couples].” (Buchanan p15)

Buchanan som dit so op:

“How much will it take to convince a women to have four children? People are concerned about their appearances, their education, their careers. Europe’s birthrate has been falling for decades. It is no fluke… This is not a matter of conspiracy but of consensus, of free choice. European women have decided they want one or two children, or none, and they have the means – contraception, sterilization and abortion – to effect these choices. And European women consider these personal desires to be far more compelling than demographic studies describing what Europe will look like when they are seventy or eighty, or gone.” (Buchanan  p 99)

Prof John Wallace van Bologna se Johns Hobkins Universiteit:

“If everyone has the promise of a state pension, children are no longer a vital insurance policy against want in old age… If women can earn more than enough to be financially independent, a husband is no longer essential. And if you can also have sex and not babies… why marry?” “By freeing husbands, wives, and children of family responsibilities, European socialists have eliminated the need for families. Consequently, families have begun to disappear. When they have gone, Europe goes with them.” (Buchanan  p13)

Een van die vaders van Marxisme, Friederick Engels skryf in sy “The Origin of the Family, Private Property and the State”:

“Then it will be plain that the first condition for the liberation of women is to bring the whole female sex back into public industry, and that this in turn demands the abolition of the monogamous family’s attribute of being the economic unit of society.”[v]

Buchanan argumenteer in sy hoofstuk “The De-Christianization of America” dat die primêre oorsaak van die kwynende bevolkings in Westerse lande is, weens die afsterwe van die Christelike godsdiens. As geloof doodgaan, dan gaan die volk dood. ‘n Nuwe ateïstiese beskawing is besig om op te kom en gebruik sy oorheersing van die kultuur en howe om die Christendom uit die tempels van die beskawing uit te dryf.

“But as Christianity began to die in the West, something else occurred: Western peoples began to stop having children. For the correlation between religious faith and large families is absolute. The more devout a people, whether Christian, Muslim, or Jewish, the higher its birthrate… Wherever secularism triumphs, populations begin to shrink.”(p180)

Gevolgtrekking

Ons sien dus dat indien ons nie net aan ons self en al die genietinge van die tydstip dink nie, maar begin dink in terme van die toekoms en die volgende geslagte dat daar ‘n geweldige stryd aan die gang is. Daar is ‘n oorlewingsstryd van die Christelike lewens en wêreldbeskouing aan die gang en dit wil lyk of die Christelike Wêreldbeskouing saam gaan uitsterf met die afsterwe van die Weste. Hierdie feit behoort Gereformeerde Christene te laat nadink oor die modegier om slegs 2 kinders te hê. Wat is ons verantwoordelikheid? Nog belangriker: Wat verwag God van ons? Moet ons slegs twee of minder kinders per gesin verwek?

Die verhaal van Onan in Genesis 38 herinner sterk aan die situasie wat ons vandag het waar mense nie kinders wil hê nie en allerhande tegnieke gebruik om te verhoed dat hulle kinders kry. Onan het met sy afgestorwe broer se vrou getrou, maar hy wou nie enige kinders verwek nie en het gevolglik die saad op die grond gestort. Die gevierde Gereformeerde Teoloog Johannes Calvyn lewer as volg kommentaar oor hierdie gedeelte:

“Onan het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE… Dit is ‘n afskuwelike daad om vrywillig saad buite die huwelikdaad te stort. Dit is dubbel soveel afkeurenswaardig om doelbewus ‘n mens te onttrek sodat die saad op die grond val, want dit beteken dat ‘n mens die hoop op ‘n nageslag uitwis nog voordat bevrugting kon plaasvind en die seun wat verwag kon word ‘doodmaak’. Hier word daardie goddeloosheid deur die Gees deur die mond van Moses veroordeel — in die sterkste moontlike taal. Dus het Onan — deur ‘n ontydige, geweldadige ‘storting’ — die saad van sy broer weggeruk van die moederskoot en dan ewe gruwelik en skaamteloos op die grond gegooi. Verder het hy so veel as moontlik gepoog om ‘n gedeelte van die menslike ras te vernietig. Indien ‘n vrou op die een of ander manier die saad vanuit die baarmoeder sou wegneem, word dit te reg as ‘n onverskoonbare misdaad bestempel. Onan het hom aan ‘n soortgelyke daad skuldig gemaak — deur die grond te bevuil met sy saad sodat Tamar geen toekomstige erfgenaam sou hê nie.”

Party mense kan nou miskien sê dat Calvyn ‘n kind van sy tyd was en daarom so ‘n uitspraak gemaak het. Maar is dit nie die teenoorgestelde nie? Is dit nie die hedendaagse Christene wat kinders van hul tyd geword het nie? Is dit tog nie in ons tyd nou juis mode om so min kinders as moontlik te hê nie? Die Skrif is duidelik daaroor dat dit ‘n seën is om kinders te hê (Ps 127) en dat ons veronderstel is om die aarde te vul (Gen 1:27). Maar party Christene wil so in die mode van ons tyd wees dat hulle eerder gehoorsaam aan mense as aan God se Woord wil wees.

Ons moet as gereformeerdes bely dat ons ongehoorsaam is aan God se Woord. Ons moet bely dat ons ook op hierdie gebied van die kinderseën gesondig het. Ons moet bely dat ons gemaksugtig geword het en eerder ‘n mooi blink motor of ‘n groot huis wil besit as om meer as twee kinders groot te maak. Ons het die Kulturele Marxiste se Genietingsbeginsel gesluk en in die proses Materialiste geword wat nie dink in terme van volgende geslagte nie. Ons het mense geword wat net dink aan die materiële voorspoed as seën en nie die kry van kinders as ‘n seën nie.

Ons sal op hierdie terrein onsself moet bekeer of ons sal die gevolge moet dra van ons hardnekkige sonde. Ons sal ons moet herinner dat God in Openbaring die ontroue gemeentes van Asië gewaarsku het om terug te keer na Hom. Hulle wou egter nie en gevolglik bestaan daardie gemeentes nou glad nie meer in Asië nie — die HERE het hulle totaal uitgewis.

Mag ons ware Gereformeerdes wees en terug reformeer na God se Woord en weer kinders sien as ‘n seën. Laat ons die woorde van Deut 28 in ons gedagte oproep:

“En julle sal met min mense oorbly, in plaas dat julle gewees het soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie geluister het na die stem van die HERE jou God nie.”

Sien ook die volgende artikels: Kinderseën


[iv] Buchanan, Patrick J, The Death of the West – How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization, ISBN 0-312-28548-5, p 9

[v] Engels, Frederick, The Origin Of The Family, Private Property And The State, Foreign Language Press Peking, 1978, p. 86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: