Sermon: The Cruelty of Escapism (Judges 15:9-13)

Sermon: The Cruelty (and cowardice*) of Escapism (Judges 15:9-13) "Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie." (1 Kor. 15:58) Theme: Raising Samson Not Cowards Preacher: Rev. Dr. Sacha Walicord speaks to how parents need... Continue Reading →

Onderwys: Staatdiens of Godsdiens ?

ONDERWYS: STAATSDIENS OF GODSDIENS ? Na aanleiding van die onlangse regsaak oor godsdiens in skole, wat 'n wesentlike rewolusie is van hoofsaaklik die beweeg van een ware godsdiens na 'n veelgode-godsdiens in skole, plaas ek weer 'n artikel wat ek in 2001 geskryf het: Onderwys: Staatsdiens of Godsdiens? Ek het hierdie artikel geskryf na aanleiding van... Continue Reading →

Intergeloof in die Onderwys

Die artikel hier onder deur Bouwe van der Eems word met erkenning oorgeneem vanaf die Vereniging vir Tuisonderwys webblad. Sien ook die Esra Verslag, nr.48 (Aug - Okt 2001), wat ook destyds oor die saak geskrywe het: Inhoud - Skrifoordenking: Gen.34:1-35:7, Die pad van Sigem tot Bet-el, ds. Gustav Opperman -  lntergeloof in die Onderwys, Sarel... Continue Reading →

Lewensbeskoulike opvoeding

Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees – 1 Petrus 3:15 Hier is 'n paar artikels wat ek geskryf het oor die belangrikheid van lewensbeskoulike opvoeding: 1. Lewensbeskoulike... Continue Reading →

Skoonheidswedstryde en skoolkeuses

In die koerant vandag (Beeld), is 'n artikel oor ouers wat 'gebelg' is oor die “growwe, onwelvoeglike seksvrae” wat aan hul kinders gestel was by 'n hoërskool, en seker tereg ook. Hier is die volledige storie: http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Wil-jy-inskroef-of-wil-jy-indraai-20100727  As 'n mens mooi lees, dan sien ons die kinders was "deelnemers aan die Mnr. en Mej. Rainbow-wedstryd" wat die skool aanbied, en... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑