Boekbekendstelling: Christus alléén in Psalm 110

CHRISTUS ALLEEN IN PSALM 110 Christus alléén die Verklaarder van sy Woord deur sy Woord deur dr. AH Bogaards [Nota: ek wil hierdie boek sterk aanbeveel vir elke gelowige, dit raak wesentlike sake aangaande Skrifbeskouing, Skrifgesag, gereformeerde skrifverklaring beginsels, verhouding OT en NT, hoe ons Skrif met Skrif vergelyk, en dan ook die probleme met... Continue Reading →

DIE GENEEFSE PSALTER

Met erkenning aan die bron plaas ek die inligting hier onder oor die Geneefse Psalter, spesifiek vanuit die nuwe publikasie, The New Genevan Psalter.  Dit lyk of daar geleidelik 'n al groter wordende belangstelling is om weer die Psalms in die eredienste te sing, en hierdie boek sal ook help vir Engelsprekende gelowiges spesifiek. Die inleiding... Continue Reading →

Psalms 110 van die 2016-proefvertaling getoets

Die Priester-koning en sy priester-volk Psalm 110 oor die hemelvaart en wederkoms van Christus Herderlike brief aan die GKSA Deur Dr AH Bogaards Ek plaas met toestemming van die skrywer, dr. Attie Bogaards, die inhoudsopgawe en voorwoord van sy belangrike studie oor Psalm 110 hier op my blog. Sy volledige studie kan by sy blog... Continue Reading →

Die stryd rondom die suiwer Psalmboek

Die Stryd rondom die suiwer Psalmboek Stellenbosch 1812 – Rustenburg 1859 – Potch 2003 prof. V.E. d'Assonville (Prof. d’Assonville is ‘n groot kenner op die gebied van die dogmatiek, kerkgeskiedenis en volksgeskiedenis. Uit sy pen verskyn bekende werke oor die lewe van ds. SJ du Toit, Totius en oor Bloedrivier.  Sy doktorale proefskrif het gehandel... Continue Reading →

Die Messiaanse karakter van die Psalms: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn (deel 2)

Die Messiaanse karakter van die Psalms: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn prof. HG Kruger – kruger@ukzn.ac.za [PDF formaat: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn] Opsomming Hierdie aflewering is die tweede in ‘n reeks van drie waarin die teenoorgestelde standpunte van die Reformatoriese skrifuitlegging[1] en die histories-kritiese metode van interpretasie gestel en evalueer word (deel 1 kan hier gelees... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑