31 Oktober 1517 – 2013

Dit is vandag 496 gelede dat Maarten Luther sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland vasgespyker het, teen die dwalinge en misbruike in die Rooms Katolieke Kerk.  Die gebeure wat sou volg het gelei tot wat vandag genoem word, die Protestantse Kerkhervorming van die 16de eeu. Ek plaas hier 'n preek oor... Continue Reading →

Ware bybelse reformasie in 1517 en vandag

WARE BYBELSE REFORMASIE IN 1517 EN VANDAG Komende Woensdag, 495 jaar gelede 931 Oktober 1517), het Maarten Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenburg in Duitsland vasgeslaan. Die stellings was gemik teen die dwalinge en misbruike in die Rooms Katolieke Kerk.  Dit was die begin van wat later bekend sou staan as die... Continue Reading →

Godsdienstige feesdae in die nuwe nie-Christelike SA

Daar is nou heelwat voorleggings aan die ANC regering en parlement aangaande openbare vakansiedae, vir alternatiewe godsdienstige feesdae en/of om ander godsdienstige dae soos Goeie Vrydag en Kersfees te vervang en/of af te skaf. Ek plaas die GKSA se voorlegging aangaande die saak deur die Deputate Owerheid eerste, en daarna my bydrae oor die kwessie... Continue Reading →

Afbeeldings van Christus

  In die nuutste uitgawe van die Kompas (April 2011), kerklike tydskrif van die Vrygemaakte Gereformeerde Kerke in SA, word in 'n artikel 'n afbeelding van Jesus Christus gepubliseer, uit die werk van Rembrandt, die 'Honderdguldenprent'. In 'n voetnota (bl.16) word die volgende regverdiging daarvoor gegee: "In die Gereformeerde tradisie is daar verskillende opvattings oor... Continue Reading →

Pro Regno boekrak: 2 Augustus 2010

1. Hymns, Heretics and History, Louis F. deBoer Inhoud: The historical record that the Old Testament Church, the Apostolic Church, and the early Christian church all sang the Psalms exclusive of any hymns of human composition. Who were the first hymnists in the post Apostolic Church? Why the Gnostics and the Arians introduced hymns into... Continue Reading →

Losheid in leer, losheid in lied

Totius en Cachet het in die begin van die 20ste eeu in hul boekie, Waarom sing die Gereformeerde Kerk alleen Psalms, geskryf: "Ja, die geskiedenis het meer om te bewys. Haar onwraakbare getuienis is dat geen kerk streng gereformeerd gebly het, wat die gesange gebruik het nie. Daar was steeds 'n wisselwerking. Die losheid in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑