Archive for the ‘sabbat – sondag’ Category

DIE PERSOONLIKE EREDIENS VERVANG NIE PUBLIEKE EREDIENS NIE

Posted by: proregno on August 30, 2021

Neem en lees: 24 Maart 2014

Posted by: proregno on March 24, 2014

Die Doppers en hul Sabbat

Posted by: proregno on November 5, 2012

Godsdienstige feesdae in die nuwe nie-Christelike SA

Posted by: proregno on June 27, 2012

DIE NUWE TESTAMENT SABBAT – SATERDAG OF SONDAG ?

Posted by: proregno on November 3, 2010