Waarom vier die Kerk van die Nuwe Testament die Sabbat op die eerste dag van die week ?

 Waarom vier die Kerk van die Nuwe Testament

die Sabbat op die eerste dag van die week?

deur ouderling Freek Kruger

(GK Bet-el) 

Antwoord:

Omdat die Skrifte vervul is in ons Here Jesus Christus (a)

– deur Sy opstanding uit die dood op die eerste dag (b)

– waarmee Hy ons in Sy ewige rus ingelei het (c).

Die Sabbatsrus van die Ou Verbond is volkome in ons HERE Jesus Christus se opstanding vervul deur die Dag van die HERE (d),

– Sy verlossing (e),

– Sy offer (f),

– Sy  herskepping (g), en

– Sy Nuwe Verbond waarvan die Ou Testamentiese Sabbat en seremoniële feesdae ‘n skaduwee en teken was (h).

Die Here Jesus Christus wat die HERE van die Sabbat is (i)

– het sy Apostels deur sy Woord en Gees geïnspireer (j)

– om op die eerste dag, deur hulle voorbeeld,(k)

– die Kerk van die Nuwe Testament in te lei in die Woordverkondiging (l),

– bediening van die Nagmaal, (m)

– die doop (n), en

– insameling van die liefdesgawes (o).

Sien die volledige artikel met Skrifbegronding hier:

REDES WAAROM DIE KERK VAN DIE NUWE TESTAMENT

OP DIE EERSTE DAG IN EREDIENS SAAMKOM

Verdere artikels oor die onderwerp: Sabbat – Sondag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: