Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 1

Deur die Here se voorsienigheid, is die gereformeerde geloof en kerk met die Nederlandse verversingstasie in 1652 aan die suidpunt van Afrika geplant.  Met die Statenvertaling, Psalmboek en a'Brakel se Redelijke Godsdienst is die Afrikanervolk gevoed en gevorm, een volk en een kerk.  In die woorde van prof.dr. HG Stoker, "Die Calvinisme is die wortel... Continue Reading →

Van Riebeeckdag, 6 April 1652

Ter herdenking van 'Stigtingsdag' plaas ek dr. WJ Snyman se artikel, "Die Afrikaanse volk se krag is in Calvinisme' (Woord en Daad, jg.IX, April 1966m p.1-3) hier:  "Van Riebeeckdag vestig die aandag op die tradisie van die Afrikaner: die Calvinisme. Dit is die kraglyn wat van die volksplanting af deur sy geskiedenis loop." Van Riebeeckdag... Continue Reading →

Die Christelike geloof vs Demokrasie

Die Christelike geloof vs Demokrasie Dr. Norman de Jong, in sy boek ‘Christianity and Democracy’[1], skryf: ‘democracy represents a subtle, deadly, and formidable alternative to orthodox Christianity …’[2] De Jong wys daarop dat elkeen omtrent sy eie definisie het van ‘demokrasie’, en haal o.a. die volgende twee skrywers aan in sy beskrywing van demokrasie:[3] Sidney Mead: “... Continue Reading →

Ja-nee ?

'n Goeie vriend wys my vandag op hierdie skrywe uit ons geskiedenis, geskryf iewers voor die groot referendum van 1992: "REFERENDUM ... GROOT ongelukkigheid heers vir die tweede keer in twee weke in die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika oor die regse leiding wat hul lyfblad, Die Kerkblad, oor die referendum gee. Ontstelde lidmate en ampsdraers van... Continue Reading →

Onluste en hoop in Noordwes April 2010

1. Onluste foto's Munisipale werkers het onlustig begin raak tydens hul optog by die Brandvlei-kruising (16 April) in Noordwes/Gauteng (20 km buite Krugersdorp, op die Moloto pad na Carletonville).  Ek het 'n paar foto's geneem van die gevolg van hul 'vreedsame' optog, wat ek nie dink in die koerante verskyn het nie: Nee, die 'werkers'... Continue Reading →

The current racial tensions in the new SA

Nota: ek skryf hierdie bydrae in Engels, ter wille van oorsese gelowiges om die situasie in SA beter te kan verstaan. See the press release below by  SAIRR, for a good summary of the political problems SA face,  in current times:   "Statement by the South African Institute of Race Relations on the ramifications of the killing... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑