Archive for the ‘vrou se rol’ Category

Kerkregering: gehoorsaamheid aan God of die mense ?

Posted by: proregno on April 30, 2013

Skrywe na aanleiding van dr. Jac Howell se Ope Brief

Posted by: proregno on May 21, 2012

Politieke + kerklike stemreg = VIDA

Posted by: proregno on December 26, 2011

Die rol van vroue in die kerk

Posted by: proregno on December 6, 2011

Verskillende verklarings oor seksualiteit en VIDA

Posted by: proregno on June 22, 2011

Die belangrikste dienswerk in die Kerk van Christus

Posted by: proregno on June 13, 2011

Geslags-‘neutrale’ Bybelvertaling ?

Posted by: proregno on June 7, 2011