Die Kelkiewyn Junie 2011 – Katkisasie

Vorige uitgawe: Die Kelkiewyn Jaargang 4 - nr.1 Tema: Hedendaagse verwarring oor waardes vir vroue Die Kelkiewyn Jaargang 4 - nr.2 Huidige tema: Verbondsonderrig - Katkisasie - Sondagskool (Junie 2011) Hier is die inleiding en redaksioneel geskryf deur ds. Niel Prinsloo: Sommige van ons noem dit Sondagskool ander katkisasie, en nog ander verbondsonderrig. Wat jy... Continue Reading →

Woordoordenking: Haggai 1:8,9

Haggai 1:8,9  Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek 'n welgevalle daaraan hê en My verheerlik, sê die HERE. 9 Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword; en julle het dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die... Continue Reading →

Verskillende verklarings oor seksualiteit en VIDA

Verskillende verklarings oor seksualiteit en VIDA Sien die volgende verklarings aangaande seksualiteit en VIDA kwessies, soos saamgevat op die Presbyterian Weekly News blog van 22 Junie 2011: [1] Free Church of Scotland (Continuing) Makes Statement on Sexuality Press Release – 15/06/11 The Free Church of Scotland (Continuing) have authorised the release of a statement affirming and... Continue Reading →

Die eerste en tweede Adam

Die Christianity Today tydskrif het op hul voorblad van hul Junie uitgawe, 'n aapmens, met die hooftitel, The Search for the Historical Adam. 'Wetenskap' (lees: scientisme = die evolusionisties-ideologiese interpretasie van DNA in hierdie geval) het nou ook 'bewys' (lees 'glo nou') dat Adam en Eva nie die eerste mense op aarde was nie, en... Continue Reading →

Nog apologetiese bronne

Hier en hier het ek reeds gewys op 'n paar Christelike apologetiese bronne en metodes. Hier is twee verdere bronne wat gebruik kan word, vanuit beide die evidentiële en presupposisionele christelike apologetiese benaderings. Veral die eerste bron het 'n magdom inligting en bronne om te gebruik: Apologetics 315 Bethinking

Die Nuwe Hervorming: wetenskaplike- of evangelisasie terrein?

"In die groot debat wat plaasgevind het tussen die ‘evangelical’ dr. W.L. Craig en die ‘Jesus Seminar’ liberalis, J.D. Crossan (Copan, 1998), het eersgenoemde tot vervelens Crossan probeer oortuig deur elke keer te verwys na die “vast majority of New Testament scholars”, “majority of biblical critics”, “the consensus  of scholarship”, “no other serious NT critic... Continue Reading →

Is Sakkie Spangenberg ‘n antichris ?

Na aanleiding van 'n vorige bloginskrywing, Wie is die Antichris?, het ek die volgende vraag ontvang van 'n leser: "Beweer julle dus dat prof. Sakkie Spangenberg die Antichris of ten minste “‘n antichris” is??" My antwoord is 'n 'nee' en 'n 'ja'. 1. Nee, as met 'antichris' bedoel word al die populêre buite-bybelse hollywoodagtige 'doomsday prophets' soort van fabelagtige en mitologiese... Continue Reading →

Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4

Hebr.13:7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Die 'Gedenk julle voorgangers' - reeks (Hebr.13:7), se doel is om preke, artikels, lesings van die verlede te plaas wat ons oproep om vas te bly staan in die geloof wat aan ons... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑