CALVIN AND THE NICODOMITES

CALVIN AND THE NICODEMITES by rev. Kenneth Koole, minister emeritus in the Protestant Reformed Churches [Source: Standard Bearer, November 1, 2020. Published here with permission of the publishers, RFPA] The Reformation penetrated France along with the rest of Europe as the writings of Luther were distributed far and wide. Many a Frenchman, as well as... Continue Reading →

HERVORMINGSDAG 2018

HERVORMINGSDAG 2018  Datum: Sondag, 28 Oktober 2018 Plek: Gereformeerde Kerk Carletonville Tyd: 09h00 (erediens) 10h30: DVD Reformasie vertoning Op 31 Oktober 1517, het Maarten Luther sy 95 stellings teen die Roomse Kerk se misbruike, teen die kerkdeur van Wittenburg vasgespyker. Dit, en ander sake, het tot die kerkreformasie van die 15de en 16de eeu gelei,... Continue Reading →

REFORMASIE 500: DIE KERKHERVORMING (1517-2017)

DIE KERKHERVORMING  deur prof. Bouke Spoelstra [Bron: Beknopte Kerkgeskiedenis vir Katkisasie] Agtergrond. Die Germaanse stamme het teen die 6de eeu die Romeinse Ryk laat verkrummel. Hierdie blanke barbare het daardeur met die Christendom sowel as met die ou klassieke beskawing van die Grieke en Romeine in aanraking gekom. Die gees van hierdie twee, die Christendom... Continue Reading →

Uit Diep van Donker Nagte, 25 – 28 Oktober 2017

Uit Diep van Donker Nagte … Wie onthou hierdie Hervormingsfeesprogram wat in 2001 by Aardklop opgevoer is? Aanskoulik is hoogtepunte uit die Kerkhervorming uitgebeeld in ’n om vangryke multimedia teater-in-die-rondte pro duk sie. Prof. Jorrie Jordaan was Guido de Bres, prof. Paul Krüger ’n waardige Calvyn met ds. Eric Kayayan se Franse stem. Ds. Christiaan Jooste was die martelaar en ds. Lou Erasmus... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑