Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikels 10&11 Die Godheid van Jesus Christus en die Heilige Gees (Joh. 1:1-3; 14:16,17)

Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikels 10&11 Die Godheid van Jesus Christus en die Heilige Gees Lees: Joh. 1:1-18 & 14:1-17 Tema: NGB artikel 10&11: Christus en die Heilige Gees is albei ook "ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien" Preekopname (GK Carletonville, 2021-01-24, nota: let wel, die inhoud van die preek en... Continue Reading →

Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikels 7 – Die volkome God se vleesgeworde en gekrewe Woord is volkome ( 1 Petrus 1:13)

Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 7 Die vleesgeworde en geskrewe Woord is volkome (1 Petrus 1:13) Lees: 1 Petrus 1:1-13 Teks: “DAAROM, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.” (1 Petrus 1:13) Tema: NGB artikel 7: Die volkomenheid van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑