Marcion, VIDA en Marcionisme vandag

"Marcion is relevant today because some contemporary wacky teachings about Jesus and the Bible are merely a restating of his ancient heresies. In his book The God Delusion, Richard Dawkins writes,  "The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving... Continue Reading →

Die Esra Verslag: verlede, hede en toekoms

Seringboom in Rustenburg waar onder die Gereformeerde Kerke van SA herstig is (1859) Hier onder is 'n lys van Esra Verslag uitgawes wat nog in harde kopie beskikbaar is. 'n Paar van hierdie uitgawes is ook hier aanlyn beskikbaar: Die Esra Instituut. Wat is die Esra Instituut en die Esra Verslag? Historiese agtergrond Die Esra... Continue Reading →

Die Kelkiewyn tydskrif

Die nuutste uitgawe van Die Kelkiewyn - Jaargang 4 - nr.1: “Hedendaagse verwarring oor waardes vir vroue” Die Kelkiewyn tydskrif, met die toestemming van hul redaksie, word ook nou hier op Pro Regno vir u beskikbaar gestel.  Sien die skrywe van die redakteur, ds. Neil Prinsloo hier onder. Kelkiewyn Goeiedag Almal, Die Kelkiewyn is ʼn... Continue Reading →

Oor die verkiesing

Ek moet seker iets skryf oor die verkiesing wat môre/vandag plaasvind. Aangesien almal mos nou 'geregtig' is op 'n mening, hier is myne (jy moet elke stap slaag om aan te gaan na die volgende stap): Stap 1: Voor jy gaan stem, kyk watter party erken en bely Jesus Christus as enigste Koning en Verlosser en... Continue Reading →

Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?

Ek het onlangs 'n skrywe ontvang van 'n mede-lidmaat wat deel is van die GKSA kerkverband, wat vir my statistieke aangestuur het oor die krimpende lidmaatgetalle in die GKSA en NGK, asook die min teologiese studente wat beskikbaar is.  Hy deel ook sy besorgdheid oor die dooplidmate wat verminder, maar ten einde lê die groot rede vir die skrywer in die afname van... Continue Reading →

Die Belhar belydenis, Openbaring 2 en 3 en ‘n ope oproep aan mede leraars en ouderlinge in alle kerkverbande om profeties te getuig

In my vorige bloginskrywing het ek vermeld van die proses wat aan die gang is om die Belharbelydenis in die NG kerk as belydenisskrif te aanvaar. In vandag se koerant word die volgende vermeld: Kerklui opgewonde oor Belhar-besluit Daar word berig in die artikel: "Dr. Allan Boesak, destydse moderator van die NG Sendingkerk toe dié... Continue Reading →

Die Belhar belydenis

In vanoggend se Beeld, onder die opskrif Kaapse sinode aanvaar Belhar, word berig dat die NG kerk se Wes- en Suid-Kaapland sinode die Belhar belydenis aanvaar het en nou 'n versoek gaan rig aan die algemene sinode, wat in Oktober vergader, om dieselfde te doen. Vir die wat nog nie die Belhar belydenis gelees het nie,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑