Preek: Jakobus 5:16b-20 Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag

DIE VURIGE GEBED VAN ’N REGVERDIGE HET GROOT KRAG Skriflesing: Spreuke 15:6-10,26-33; 28:1-10; 1Kor.6:9-11; Jak.5:13-20 Preekteks: Jakobus 5:16b-20, "Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag" (v.16b) Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word: Jakobus 5:16b-20 (gaan na: 2015-10-25) Preeknotas: Geliefdes in Christus, Die Woord van die Here roep ons... Continue Reading →

Preek: Jakobus 5:13-16a Volhard in gebed en aanbidding

VOLHARD IN GEBED EN AANBIDDING Skriflesing: Jak.5:1-16 Preekteks: Jakobus 5:13-16a Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word: Jakobus 5:13-16a (gaan na: 2015-10-18) Preeknotas: In Sondag 10 van die HK, v/a 28, hoor ons die volgende baie troosvolle woorde: 28. Vr. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskape... Continue Reading →

Preek: Jakobus 5:12 Ons moet onnodige eedswering vermy

  ONNODIGE EEDSWERING  Skriflesing: Jak.5:7-12 Preekteks: Jakobus 5:12, Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word: Jakobus 5:12 (2015-09-20) Preeknotas: Geliefdes in Christus, Jakobus het in verse 7-11 ons opgeroep om geduldig volhardend, standvastig te lewe tot met die wederkoms van Christus. Ons moet die voorbeelde van die profete en Job navolg... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑