Posted by: proregno | May 5, 2010

Jackson baie gevaarliker as Malema

In vandag se Beeld (05.05.2010) word daar ‘n paar aanhalings gegee vanaf die Facebook webblad wat opgerig is in medelye vir ‘Lolly Jackson’ wat vermoor is op 3 Mei. Hy was die bekende eienaar van die ontkleedansers klubs wat deel van ons land se kultuur geword het die afgelope dekade.  

 As ‘n mens die opmerkings lees (asook die kommentaar orals oor die insident), dan besef ‘n mens opnuut die totale Godsverduistering wat ingetree het in ons land, en die afgodsbeeld van die mens wat in die plek daarvan gestel is. Daar is waarlik geen meer vrees vir God en sy regverdige oordele nie.

 Ichabod !

 Kyk na die volgende aanhalings (met my opmerkings tussenin):

 “Julie Rowell het geskryf sy kan dit steeds nie glo nie. “Dit is so siek. Wat word van die wêreld?”

 Opmerking: moord is ‘siek’ (wat waar is), maar om die 7de gebod doelbewus kwaadwilliglik, herhaaldelik te verbreek, duisende huwelike te vernietig, ‘n immorele lewenswyse voor te staan en goed te praat, vrouens as seksobjekte te gebruik en te misbruik … is nie ‘siek’ nie ?

“Jy sal nooit weer geoordeel word nie,” het Fernando Marinheiro geskryf.

Opmerking: As Lolly nou kon terugkom sal hy sekerlik kan getuig van die waarheid van 2 Kor.5:10 en Hebr.13:4

 “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.”

 “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.”

Gilberten Martin II het geskryf: “Mag jy altyd onthou word vir die risiko’s wat jy geloop het wat altyd ’n sukses was omdat jy geglo het en nooit opgegee het nie.”

 Opmerking: Spreuke 14:12

 “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”

“Asseblief, kan iemand vir my sê dit is ’n grap? Asseblief, ek glo dit nie, asseblief,” het Tanya Bezuidenhout gesmeek.

 Opmerking: Tanya, ja, dit is geen grap as die mens, ook Lolly, doelbewus die Here se bande vir die seksuele lewe van die mens (binne die huwelik) afruk en bespot nie.  En ons gebroke huwelike en gesinne en kerke betaal die duur prys.  En, onthou, as die Here lag in sy oordeel, dan is dit nie meer ‘n grap nie:

 Psalm 2:3-4  3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!  4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

Geraldine Gilly Williams het geskryf: “Rus in vrede, mnr. Jackson. Jy het dit nie verdien nie. Ek is geskok.”

 Opmerking: Nee, jammer Geraldine, die Here laat nie met Hom spot nie, en skenk geen vrede aan hulle wat Sy wil verag en verwerp nie:

 Jes.48:22   22 Geen vrede, sê die HERE, vir die goddelose nie!

 En, nee, hy het dit verdien, dubbel en dwars. Elkeen van ons verdien die dood en soveel meer, omdat ons van die Here afgedwaal het, sy gebooie verag, sy genade wegklap, Christus gekruisig het, ens. 

 Die enigste redding en hoop en ware vrede is te vinde in Jesus Christus.  Die grootste moordenaars en hoereerders (of dit nou in daad of gedagtes is, Matt.5:27-29), soos ek en jy, kan redding vind in Christus, dink maar aan Dawid en Paulus:

 1 Kor. 6:10-11  10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.  11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

 Maar, ons mag nooit nooit God se wet verander om by ons welluste (‘behoeftes’) aan te pas nie, ons mag nooit ons sonde goedkeur of ander daartoe verlei nie (Matt.5:19; Rom.1:32). Ons moet erken dat sonde verkeerd is, en ons hele lank, hoe moeilik ook al, daarteen stry.

 Maar, sommige probeer Lolly se demoniese satansgedrewe ‘beroep’ (Spr.5:3-5) afwater as nie so ‘n ernstige saak nie, selfs ‘vryheidsvegters’ vir die Afrikaner. Ek lees die volgende op Praag webblad:

 “Die Vryheidsfront Plus betuig sy meegevoel met Jackson se gesin, asook sy vele vriende, kennisse en aanhangers wat vandag intens hartseer moet wees oor die wrede heengaan van ‘n kleurryke man.

Volgens dr. Dan Roodt, het hy Jackson onlangs vir die eerste keer by die voorvertoning van die film waarin hy homself speel, ontmoet. “Ongeag sy taamlik immorele sakebedrywighede en spoedoortredings, het Jackson my getref as ‘n intelligente, innemende man wat boonop ‘n patriotiese Suid-Afrikaner was. Hy het trots vertel dat hy in Angola vir die ou Suid-Afrikaanse Weermag geveg het. Lolly Jackson het ook, ongeag sy geboorte in die buiteland, vlot Afrikaans gepraat.”

Roodt gaan ongelukkig die ‘Ongeag’  en ‘taamlik immorele’ te vinnig verby, om net by die moord stil te staan.

Hier is my skrywe op die Praag blog:

“Jackson was ‘n baie groter gevaar vir die samelewing en volk, as wat Malema ooit kan wees. Malema kan die liggaam doodmaak, maar Jackson was in wese ‘n sielemoordenaar:
… maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wêreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word.” – Jesus Christus (Matt.18:6-8)

En juis daarom, moet Christene in liefde en waarheid getuig teenoor mekaar maar ook veral teenoor die Lolly’s van die wêreld aangaande Hebr.13:4.  Ja, ons is self skuldig as ons verlei word, maar wee hulle deur wie die verleiding kom.  Ons as mans, veral mans wat waarlik Jesus liefhet, het dit klaar moeilik genoeg om rein en onberispelik te lewe in hierdie “verdraaide en owerspelige geslag”, die ekstra struikelblokke orals is nie ook nodig nie. 

So terloops, watter film is dit wat Jackson in speel ?  Die Beeld vandag gee meer inligting:

“Jackson speel homself in dié fliek (What’s Going on in Natie’s Garage?) wat op die Afrikaanse mark gerig is. Hy koop ‘n pornografiese fliek wat Natie gemaak het vir R100 000.”  

Moord en diefstal “teen die volk” is baie groot sondes (stem ons saam), maar oortredings van die sewende gebod is nie ‘n probleem nie, ontkleedansers en pornografie is aanvaarbaar vir die volk, maar Malema is uit ? 

As ‘n mens so die ligsinnige en immorele kommentaar lees van mense (meestal met Afrikaanse name) op die Beeld en Praag webblad oor hierdie saak, dan sien ek ‘n groot oordeel wat ons volk gaan tref, tensy die Here ons genadiglik bekering en ware verootmoediging skenk.

“Jes.1:3-7 3 ‘n Os ken sy besitter en ‘n esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie.  4 Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel! Hulle het die HERE verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai.  5 Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank.  6 Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie.  7 Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur vreemdes.”

Mag die Here sy kinders in Christus genadig wees in sy regverdige oordeel oor ons volk en land !


Responses

 1. Slabbert,
  Só waar, ons het vergeet, soos Israel van ouds, waar ons vandaan gekom het en veral, waarheen ons oppad is.

 2. Ds le Cornu

  Ons is eienaars van ‘n gemeenskapskoerant op Vryburg genaamd “Streeknuus” en sal graag u kommentaar oor Jackson wil publiseer met u toestemming.

  Ek sal dit waardeer as u die vir my kan e-pos na
  newspaper@wam.co.za

  Groet


Leave a Reply to Huisvrou Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: