Pro Regno nuus: 10 Oktober 2011

1. Namibië besoek

Ek wou hier op my blog ‘n klomp foto’s plaas van my besoek in Namibië, maar dit vat te lank en is te moeilik om hier op te laai. Vir die wat belangstel, gaan kyk na die klompie foto’s van my besoek op my facebook.

2. Steve Jobs, the Allure of Technology, and the Image of God

http://bit.ly/nPISaX

Jobs kon baie mense se lewe makliker maak met sy tegnologiese uitvindsels, maar hy kon nie (soos ons almal) die dood oorwin nie, dit het Christus alleen gedoen (1 Kor.15:54-58).

3. Should we have denominations ?

http://bit.ly/p3GIT0

Ds. Silversides beantwoord die volgende belangrike vrae:

1. wanneer dit noodsaaklik is om ‘n nuwe kerkverband te stig, en

2. wat moet Skrifgetroue kerkverbande doen wat eintlik bymekaar hoort maar onderlinge verskille het ?

4. 180 – the movie

http://www.180movie.com/

Gaan kyk na hierdie kort dokumentêre film oor die aborsie slagting in die VSA (nie vir sensitiewe kykers nie).

5. Skeppingsleer seminaar: 5 November 2011

http://bit.ly/pW4CYW

6. Fight the Good Fight of Faith

http://bit.ly/p0uMQX

As ek so om my kyk na die kerklike toneel, dan staan een saak baie duidelik uit: ons is moeg gestry en baklei en soek vrede, ja, ek ook.  Maar die vrede mag nooit ten koste van die waarheid wees nie.  Soos ons ons lewe lank moet stry teen die eie sondes en die wêreld en nie ‘n valse vrede mag aanvaar nie, so moet ons aanhou die goeie stryd stry vir die ware geloof in ons gesinne en gemeentes.

Lees hierdie treffende boodskap van J. Gresham Machen, baie jare terug maar nog net so aktueel as die dag toe hy dit gelewer het.  Druk dit uit en gee gerus ‘n kopie aan elke ampsdraer, veral predikante (ns. as iemand dit in Afrikaans kan vertaal en aan my stuur, sal ek dit baie waardeer).

“I know that it is hard to live on the heights of Christian experience. We have had flashes of the true meaning of the Cross of Christ; but then come long, dull days. What shall we do in those dull times? Shall we cease to witness for Christ; shall we make common cause, in those dull days, with those who would destroy the corporate witness of the church? Perhaps we may be tempted to do so. When there are such enemies in our own souls, we may be tempted to say, what time have we for the opponents without? Such reasoning is plausible. But all the same it is false.

We are not saved by keeping ourselves constantly in the proper frame of mind, but we were saved by Christ once for all when we were born again by God’s Spirit and were enabled by him to put our trust in the Saviour. And the gospel message does not cease to be true because we for the moment have lost sight of the full glory of it. Sad will it be for those to whom we minister if we let our changing moods be determinative of the message that at any moment we proclaim, or if we let our changing moods determine the question whether we shall or shall not stand against the rampant forces of unbelief in the church. We ought to look, not within, but without, for the content of our witness-bearing; not to our changing feelings and experiences, but to the Bible as the Word of God. Then, and then only, shall we preach, not ourselves, but Christ Jesus the Lord.” – J. Gresham Machen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: