Preke uit 1 Korinthiërs: “maar God het laat groei” (1 Kor.3 en die Omkeerstrategie)

Lees: 1 Korinthiërs 3

Tema: Pasop hoe jy bou !

“Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.  So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.” (v.6,7)

Hoofpunte:

1.  Hoe ons nie moet bou nie, v.1-8 (in die vlees)

2. Hoe ons wel moet bou, v.9-23 (op Christus, deur sy Gees en Woord)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: