Die ANC en DA is nie die probleem nie

DIE ANC EN DA IS NIE DIE PROBLEEM NIE

Kyk, dit gaan erg as mense in Amerika moet besluit vir wie hul moet stem tussen die ‘lesser of two evils’ – Donald Trump of Hillary Clinton ?

In SA is dit nie veel beter nie, tussen die korrupte ANC en die liberale DA ?

Ja, daar is kleiner ‘beter’ partye wat probeer blaf teen die groter honde, maar dit is die dilemma waarin mense verkeer, ook gelowiges, wat meen hul ‘moet’ stem vir ‘groter’ partye.

Maar hoe meer ‘n volk of land self die Skrif verlaat, hoe meer word ongelowige goddelose leierskap aanvaar en goedgepraat, want dit is die ‘realiteit en ons moet prakties’ wees, word geredeneer.

Tragies dat baie ook hoogs tevrede daarmee is dat nie net die sogenaamde ‘vuil water’ (die vorige politieke bedeling) uitgegooi is nie, maar ook die baba self (die Christelike geloof en lewensbeskouing onderliggend aan SA vir meer as 350 jaar).  Ons moet nou sogenaamde ‘neutrale menseregte natuurreg’ politiek beoefen, die konings en regters van die aarde hoef nie meer te buig voor Christus nie, die wetgewers hoef nie die Here te eerbiedig in hul wetgewing nie, die goeie wat hul moet doen sal die mens uitdink, nie God se Woord nie, alles kontra Psalm 2 se oproep, vervul en gehandhaaf in Christus (Matt.5:17-20):

10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! 11 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. 12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

En nou dra ons die gevolge, ons voel dit daagliks aan gees en liggaam.

CS Lewis het dit goed gestel: “Those who call for Nonsense, will find that it comes.”

Die Skrif getuig teen ons en ons tye:

Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose; maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. – Spr.28:4

Ek plaas met erkenning hier ‘n kort artikel vanuit die Amerika konteks wat wys op meer dieperliggende probleme as bloot om te ‘moet’ stem, wat netso ook geld vir ons eie gebroke vervalle land:

DONALD TRUMP IS NOT THE PROBLEM

It appears that either Donald Trump or Hillary Clinton is on the way to the White House. Some evangelicals have expressed boldly their contempt for Donald Trump, breaking away from their traditional rule of silence on political matters.   Yet, a large majority of evangelicals are so furious with Washington, D.C. that Trump appears to be the last great hope for America, regardless of his moral character.

However, in a world of sanctions where God is still sovereign, we get what we deserve. We substituted the “god of nature and nature’s god” for the God of the Bible.  We were taught to believe that the voice of the people is the voice of God. We promoted a two-kingdom theology where the law of God is only relevant to the church.  We relegated the arena of politics to the devil. Our faith became a mere personal relationship with God. Then, too, many evangelical Christians are just waiting for the Rapture.

When there was a Christian consensus in America we were quite happy.  Things were going our way.  We owned the public square. We owned the hospitals.  We began the institutions of higher education.  We respected the Sunday Blue Laws. Sadly, we fell asleep while the devil sowed his seed, and we lost.

Now that we live in a post-Christian age, we are alarmed at what democracy is giving us.  Maybe the problem is not Donald Trump or Hillary Clinton. Maybe the problem is us!  We have fed the people milk from the pulpits.  We withheld meat. We failed to preach repentance along with faith.  We failed to preach the whole counsel of God.  We separated religion from law. We substituted entertainment for worship. We lived at ease in Zion.

The so-called “we the people” of modern America are speaking clearly.  It is democracy in action.  Maybe it’s not just politics as usual, but rather it’s really all about religion.  Perhaps it’s God’s judgment upon his church?  The problem is not Donald Trump.  The problem is that the salt has lost it savor.

Larry E. Ball is a Honorably Retired Minister in the Presbyterian Church in America and is now a CPA. He lives in Kingsport, Tennessee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: