S. GREIJDANUS OOR DIE WESE VAN DIE CALVINISME

“Calvinisme het in die eerste plek betrekking op die mens se verhouding tot God. In sy diepste wese is dit Godsdiens. Dit is die Christelike geloof in sy suiwerste wese en rykste ontwikkeling. En om daardie rede kan gesê word dat Calvinisme eintlik voor Calvyn bestaan het. Waar die Christelike waarheid, die Evangelie, werk en vol geword het, en geken en bely en uitgeleef is, is daar was en is Calvinisme in sy kern, al was dit nog nie in sy vorm soos deur Calvyn en andere uiteengesit nie, ‘Calvinisme was reeds in sy diepste gedagtes deur Augustinus vasgegryp, is lank voor Augustinus in daardie selfde Rome deur die apostel Paulus in sy Romeinebrief verkondig, en gaan terug van Paulus na Israel en sy profete, selfs na die tent van die aartsvaders’, (Dr. A. Kuyper, Het Calvinisme, Stone lesings, p. 26.) …

Maar juis omdat die Calvinisme in sy diepste wese die Christelike godsdiens in sy suiwerste bestaan ​​en werking is, sluit dit dus ook ‘n allesomvattende lewens- en wêreldbeskouing in, en het dit ‘n regulerende betekenis vir persoonlike, huishoudelike, sosiale en politieke handelinge, in sy volle omvang, dit raak ook die morele en die wetenskaplike. Daar is geen terrein van die menslike lewe, individueel en sosiaal, wat die Calvinisme nie iets oor te sê het en nie iets daarmee te doen het nie.

‘So bedink’, skryf dr. A. Kuyper, ‘was die Calvinisme gewortel in ‘n eie vorm van godsdiens, en uit hierdie eiesoortige godsdienstige sin het eers sy eie Teologie ontwikkel, daarna sy eie Kerkorde, en verder ‘n eiesoortige vorm vir die politieke en sosiale lewe, vir die opvatting van die morele orde van die wêreld, vir die verhouding tussen natuur en genade, tussen Christendom en die wêreld, tussen Kerk en Staat, en uiteindelik vir kuns en wetenskap, en tog het dit in al hierdie manifestasies een en dieselfde Calvinisme gebly, want al hierdie ontwikkelinge het gelyk en spontaan uit een en dieselfde lewensbeginsel voortgespruit” (Het Calvinisme, Stone lesings, bl. 8).**
_________________________________
*Sien Greijdanus se volledige artikel oor die wese van Calvnisme, hier.

**Beklemtonings bygevoeg

Dr Seakle Greijdanus on Scripture Interpretation en hier.

Greijdanus oor die heilsbelofte van die genadeverbond in sy Romeine en Galasiërs kommentare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: