Posted by: proregno | March 3, 2010

Mag die vrou leer in die gemeente ?

Mag die vrou enigsins leer buite die erediens in die gemeente ?
 
Dit is ‘n belangrike vraag, want die argument teen hulle wat glo die Skrif leer dat die vrou nie in enige besondere diens mag staan nie, is gewoonlik soos volg:
 
“Ons laat susters toe om katkisasie te gee (dus te leer), hoekom kan hul dan nie ook ouderlinge wees nie?”
 
Hier is ‘n artikel van ‘n broeder wat so bietjie stoei met hierdie saak, onder die titel “Women in the Church”, wat ‘n mens kan help om te besin oor hierdie onderwerp:
 
 
“Now given the primary responsibility of parents in Christian instruction, I believe we should see Sunday school instruction where non-ordained women and men are teaching as delegated parental instruction. These women and men are, for an hour or so each week, standing in for parents with extra instruction in the faith under the special oversight of the session or consistory. As such, then, the Sunday school teachers and curriculum developers function in the general office of believer as do parents who disciple their children in the faith.”
 
Die volgende vrae het solank by my na vore gekom na aanleiding van die artikel:
 
1. Die katkisasie staan onder ‘opsig en tug’ van die kerkraad.  Vraag: deur wie moet die katkisasie gegee word ? Ja, ouers, kerkraad, alle lidmate, ens. help mekaar almal daarmee (v/a 54, HK), maar moet die katkisasie gegee word (bedien word) deur gelowiges in die besondere lerende ampte (predikant/ouderlinge) en/of ook deur lidmate in die amp van gelowige ?   Indien iemand sou meen dit is die besonderse taak van (bv) die predikant (of ouderlinge), mag hy/hulle dit delegeer na iemand anders, en indien wel, hoekom mag (die predikant) katkisasie onderrig delegeer, maar nie ook delegeer dat iemand anders (‘n ouderling of ook ‘n ander lidmaat) ook die sakramente mag bedien nie ?
 
2. Leer die Skrif dat die man die leiding moet neem en gee, alleen in die gemeentelewe, of ook in die hele lewe ‘daarbuite’ ?  Dus, om dit konkreet te stel:  moet ons die vrou uit die ouderlingsbank hou, maar ons kan maar vir Hellen Zille stem om president van die land te word ?   
Hier is ‘n skrywe van my oor die rol van die vrou in die die koninkryk, wat ek in drie standpunte daaroor saamvat: 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: