GPTS en Suid-Afrika

In ‘n vorige blog inskrywing het ons GPTS aan u bekend gestel.  Sien die volgende opvolg skrywe van Louis Cloete hier:

GPTS sees new opportunities in South Africa 

http://www.gpts.edu/resources/documents/March_2011_Enewsletter.htm#southafrica

Ek wil byvoorbaat vra dat indien u, u gemeente, teologiese skool, instansie, ens., sou belangstel in dr. Pipa se moontlike sprekerstoer in SA, asook verdere inligting oor GPTS, u vir my of Louis Cloete sal kontak:

Slabbert Le Cornu: proregno@gmail.com

Louis Cloete: lcloete01@gmail.com

Verdere inligting:

GPTS: http://gpts.edu/

Dr. Pipa: http://gpts.edu/faculty/joseph_pipa.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: