Elandsfontein Geloftefees program: 16 Desember 2014

 ELANDSFONTEIN GELOFTEFEES

elandsfontein geloftefees logo

 

 DIE GELOFTE VAN 1838

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde

om ‘n gelofte aan Hom te doen,

as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee,

ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag

soos ‘n Sabbat sal deurbring,

en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag,

en dat ons ook aan ons kinders sal sê

dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis

ook vir die opkomende geslagte.

Want die eer van Sy Naam sal verheerlik word

deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom sal gee.

PROGRAM

10:00:   OPENING & VERWELKOMING – Ds. Slabbert Le Cornu

              Sing Ps 68:1 & 9

Vlagplanting deur die jong boereruiters.

10:15:   Bekendstelling van die Predikant – Ds. Faan Smit

10:20    GELOFTEDIENS – Teks Klaagl. 5:21 (“Bekeer ons tot U, HERE, dan sal ons ons bekeer; vernuwe ons dae soos in die voortyd.”)

             LEES VAN GELOFTE (na die diens)

11:15:   Boeretroos en Tee

11:45:  Samesang onder leiding van Karel Marais

Sangsolo: O Ryperd – Karel Marais.

Samesang: Aanstap Rooies – Boere-Ruitervertoning wat sy beeste (“rooies”) aanjaag.

Die sweep het geklap en die wawiele draai

12:15:  Bekendstelling van spreker Mnr. MA Buys deur Mnr JC Buys

12:20: SPREKER – Geskiedenisvertelling

13:00   Gedig-voordrag deur jong Voortrekkerdogters

13:15   Sangsolo:  Lodewyk Marais met ‘n perde- ruitervertoning en boere nooiens

13:45  Gedigvoorlesing:  Karel Marais

13:50  Afsluiting: Die Stem van Suid-Afrika

13:55  Bedankings:  Ds S. Le Cornu

14:00  Tafelgebed:   Ds JC Buys – Vure Brand

(Daar sal tydens die bedankings ‘n kollekte gehou word om die kostes van ons geloftefees te help dek. Baie dankie.)

VOORSITTER: Ds Slabbert Le Cornu

GELOFTEDIENS: Ds Faan Smit

SPREKER: Mnr M.A. Buys

TAFELGEBED: Ds J.C. Buys

DIE STEM VAN SUID-AFRIKA (sing vers 1 & 4)

1. Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,

Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,

Deur ons ver-verlate vlaktes met die kreun van ossewa –

Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe – ons vir jou, Suid-Afrika.

4. Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:

Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou

Dat die erwe van ons vad’re vir ons kinders erwe bly:

Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wereld vry.

Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer

Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: