Kategismuspreek: Christus en my verhouding

Eenvoudige Landskap / Simple Landscape #1

deur ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)

Lees Efesiërs 5:22-33

HK Sondag 41

108  Vraag:  Wat leer die sewende gebod ons?

Antwoord:  Alle onkuisheid is deur God vervloek , en daarom moet ons dit hartgrondig haat.  Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe sowel binne as buite die huwelik.

109  Vraag:  Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie?

Antwoord:  Omdat beide, ons liggaam en siel, ‘n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar.  Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste  en alles wat ‘n mens daartoe kan verlei.

Tema: Christus en my verhouding.

Psalms 65:7-9; 51:5,8; 119:11,12,13; 103:5,6.

Geliefdes in onse Here Jesus Christus,

As dit gaan oor die Sewende Gebod, dan spits ons gewoonlik ons ore.

Dis vir sommige ‘n geleentheid om die sappige dele van die Sondagkoerant vooruit te loop …

Hier het die dominee die geleentheid om die sondes goed uit te pak …

sommer so op ‘n ry …

Laat ons nie vanaand daar begin nie …

Kom ons begin by ons Skrifgedeelte …

By die heilige huwelik …

heilig want dis ‘n afskynsel van ‘n ander heilige huwelik …

die huwelik tussen Jesus Christus en sy bruidskerk …

Beide huwelike is heilig,

want hulle bring heilige kinders voort …

Kinders wat eendag erfgename sal word van die nuwe hemel en die nuwe aarde …

Kinders wat self as konings en priesters sal regeer in God se koninkryk …

Die Here het man en vrou een gemaak,

een in liggaam en gees.

En waarom een?

Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees,

‘n nageslag wat Hom eer (Mal 2).

Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat

en sy vrou aankleef …

en hulle twee sal een vlees word …

Hierdie verborgenheid is groot,

maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente

Daarom moet die preek oor die sewende gebod ook niks anders doen,

niks anders doen as om Jesus Christus te verkondig nie,

om Hom te verkondig as die heilige Bruidegom,

wat absolute heiligheid van Sy bruidskerk verwag  …

Daarom moet die preek oor die Sewende Gebod ook niks anders doen,

niks anders doen as om Jesus Christus te verkondig nie

en om Hom te verkondig as die Verlosser van ons sondes;

Verlosser van ons sondes,

ook daar waar dit ons geslagsverhoudings aangaan …

Ons Kategismus draai weer nie doekies om nie.

Die sonde wat uit ons geslagsverhoudings voortgespruit het,

het deur die eeue heen al soveel verwoesting gesaai

dat die Kategismus in die skerpste taal stelling inneem

vir die heiligheid van die huwelik

teen egbreek …

“Alle onkuisheid is deur God vervloek ,

daarom moet ons dit hartgrondig haat”.

En tog draai die Sewende Gebod nie net rondom hierdie sondes nie.

Dit gaan nie net oor saamwoon nie.

Dit gaan nie net oor die sondige verkeer tussen mans …

of die sondige verkeer tussen vrouens nie …

Dit gaan nie net oor nou broeke of rokke nie …

Die vraag van die Sewende Gebod is ‘n eenvoudige vraag …

Dit vra bloot:

“Is Jesus Christus in my verhouding teenwoordig of is Hy nie?”

Iin my ‘n huweliksverhouding,

in my ‘n verlowing

in my vriendskap …

Is Jesus Christus teenwoordig?

Die vraag van die Sewende Gebod is ‘n eenvoudige vraag …

Dit vra bloot:

As ek nou as meisie voor Christus moet verskyn,

sal ek gemaklik wees …

sal ek verheug wees …

want ek is as meisie eerstens aan Hom verbind …

sal ek voor Hom as ‘n rein maagd kan staan …

of sal ek my kop in skaamte moet laat sak?

Sal ek skaam-skaam my kort nou bloesie probeer aftrek

om my maag toe te maak … ?

Sal ek verleë eers probeer om my broek agter op te trek … ?

Dalk sal my nou broek skielik vir my so styf en nou wees

dat ek nie kan asemhaal nie …

As ek nou as meisie voor Christus moet verskyn …

En as ek nou as man voor Christus moet verskyn …

hoe sal my eie voorkoms wees …?

Verteenwoordig ek Christus

voor en in die huwelik …

binne en buite die huwelik?

Het ek die meisie, die vrou in my lewe geheilig,

sodat ek haar voor Christus kon stel

sonder vlek of rimpel of iets dergeliks?

Of het ek ook probeer uitlok …?

Ons weet dat die sonde gekom om het om verwoesting te saai …

binne en buite die huwelik …

Die mens se seksualiteit is losgeskeur van die huwelik,

daar waar God dit veilig gestel het …

Die mens se seksualiteit breek uit in enige moontlike denkbare rigting …

Ja, ons kan selfs sê

dat die mens in sy poging om meer as God te word …

het hy minder as ‘n dier geword …

Want selfs onder die diere is daar vandag groter sedelikheid as onder mense …

Dit ten spyte van die ooglopende gevare …

ten spyte daarvan dat hy byvoorbeeld ‘n vigsdood in die gesig staar …

Hulle wat die land op die wyse verontreinig, sê Levitikus 18 (250,

sal deur land self uitspoeg word …

Dit is inderdaad so:

Alle onkuisheid is deur God vervloek.

Die jare van die jeug is goue kosbare jare,

maar dit vra dat dit suiwer bewaar moet word.

Anders verloor die goud sy glans … heeltemal …

dan kry jy wat ons vandag sien:

‘n Ongemotiveerde jeug

wat rondhang en rondslons

met hulle gedagtes besoedel met kys en flirt,

met die beelde van halfkaal en kaal TV-mense,

met die hoerery van Britney Spears en Madonna,

wat deur hulle kop dreun …

Baie is onseker of hulle ‘n man of ‘n vrou wil wees …

Onkuisheid.

Elke samelewing, elke beskawing het nog in die verlede hiervoor ‘n prys betaal.

Hierdie samelewing, hierdie beskawing betaal tans ‘n prys hiervoor …

In die toekoms sal dit nog al hoe erger gaan …

Drie uit elke vyf huwelike gedoem tot egskeiding.

Verwoeste gesinne …

Enkelouer gesinne

Geslagsiektes …

Al die ander verrottende kankers van ons tyd is ook ter sprake: –

Die buite egtelikheid, die saamwonery, die driehoeksverhoudings,

prostitusie, pornografie, homoseksualiteit, lesbianisme …

Ons nuusblaaie en TV-skerms is vol daarvan …

Ons besef, Broers en Susters:

Hierdie sondetoestand is soms diep verweef met mense se hartseer

hulle eensaamheid …

hulle verwerping …

hulle verlange …

Nie almal is beskore om huweliksgeluk te ervaar nie …

Daar is soveel gebrokenheid in hierdie wêreld.

Die Here skryf daarvan in Sy Woord …

Maar daarom Hy maak die welsyn van die weduwee, die wees, die vreemdeling en die eensame …

‘n hoofopdrag van Sy kerk …

Net soveel as wat ons buite-egtelikheid veroordeel …

Net so min mag ons hierdie mense verstoot …

Broers en Susters,

Christus het gekom om die skepping te herstel.

Ook op die gebied van die huwelik het Christus gekom …

gekom om ons van sondes te verlos …

Aan die kruis koop Hy Sy Bruid met sy eie bloed …

Julle is duur gekoop, gemeente,

Daarom wil Christus by u weet …

by elkeen van ons weet …

of Hy in jou huwelik of jou verlowing of jou verhouding teenwoordig is …

of nie?

Ons moet erken:

Dis nie maklik om ons liggame rein en heilig te bewaar nie

as ‘n tempel van die Heilige Gees te bewaar nie.

Selfs manne en vroue in ‘n gelukkige huwelik kan steeds daarmee worstel.

Soms selfs in so ‘n mate dat hulle dit nie eens vir mekaar durf te beken nie.

Ons praat in so ‘n geval dan ook van “boesemsondes”.

Dit is so:

God stel sy eise hoog:

Alle onkuise dade, maar ook gebare, woorde, gedagtes en luste,

én wat die mens daartoe kan verlei,

dit word daardeur betrek …

Elkeen wat maar net na ‘n ander vrou of ‘n ander man kyk

om haar of hom te begeer,

het in sy hart reeds egbreuk gepleeg.

Dit is heeltemal verstaanbaar dat Christus se dissipels hierop gereageer het.

Ons lees dit in Mat. 19:

“As dit alles so is,

as dan so moeilik is,

dan kan jy maar eerder glad nie trou nie.

Dan sou jy jou as man amper laat ontman!”

Maar weet u wat ons Here daarop geantwoord het, Broeders en Susters?

Hy het nie gesê:

“Inderdaad, dit sou dalk die beste wees” nie.

Hy het nie toegestem,

dat ons die huwelik en seksualiteit maar liewer uit ons lewe moet probeer uitban nie.

Hy het wel toegestem dat God se heilige norme vir ‘n sondige mens baie hoog is.

Net dié aan wie dit gegee is,

sal weer voor God se hoë eise leer buig.

Ons as mense benodig genade

om God se oorspronklike bedoeling met huwelik en seksualiteit weer te eerbiedig.

Maar daardie genade het Hy vir ons kóm gee!

Ons Here Jesus Christus verkondig Sondag na Sondag die Evangelie

dat Hy ons met siel,

maar ook met ons liggaam,

uit die slawerny van die duiwel,

ook die slawerny van ons seksuele hartstogte

dat Hy onsvrygekoop het.

Deur Sy Heilige Gees leer Hy ons

om weer van harte volgens die goeie Wet van onse God te lewe.

Deur sy Heilige Gees leer Hy ons

om weer van harte volgens die hoë eis van die Sewende gebod te lewe.

Dat dit hieroor gaan by die Sewende Gebod,

sien ons duidelik in ons Skrifgedeelte …

As Christus werklik in ‘n huwelik teenwoordig is,

dan sal en moet die huwelik ook lyk soos die verhouding …

die verhouding tussen Christus en Sy duurgekoopte bruidskerk …

In die huwelik waarin Christus teenwoordig is,

is die band tussen man en vrou ‘n afbeelding,

‘n afbeelding van die band tussen Christus en Sy kerk …

Dit het ons reeds gesê …

Dit beteken dat ‘n huwelik slegs kuis en ingetoë sal wees

as Christus werklik daarin teenwoordig is …

en onkuisheid kry jy dan in alle geslagtelike verhoudings

waar Christus nie teenwoordig is nie …

Ook dit wat daar binne die huwelik aangaan,

ook dáár moet Christus teenwoordig wees …

Daar waar twee liggame bymekaargevoeg is

sonder …

sonder dat die twee siele mekaar in Christus gevind het …

daar het ons óók onkuisheid

daar’s óók egbreek …

Ons moet almal die knie buig voor Christus.

As die knie gebuig moet word,

dan mag dit nie voor eie verlange, gevoelens en begeertes wees nie …

Die knie word net voor Christus gebuig …

Hy alleen …

As Christus in die huwelik teenwoordig is,

sal man en vrou mekaar help en bystaan …

Die Huweliksformulier sê:

help en bystaan in alle sake wat tot die tydelike

en tot die ewige lewe behoort …

Hulle sal mekaar op die smal pad hou.

Het Christus nie ‘n plek in hulle huwelik nie …

staan man en vrou in mekaar se pad

op hierdie smal pad en by die nou poort …

As Christus in die huwelik teenwoordig moet wees,

het dit ook implikasies vir my keuse van ‘n huweliksmaat.

Die vraag is nie of hy of sy mooi of aantreklik is nie …

Dis nie of hy goeie vooruitsigte het nie …

Die vraag is: Is hy of sy ‘n mede-erfgenaam van die Koninkryk van God?

Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie.

Hoe kan ‘n gelowige dieselfde belange hê as ‘n ongelowige? (2Kor 6:14,15)

As Christus deur Sy Gees in ons verhouding teenwoordig is,

dan is ons liggame die woonplek van Sy Gees …

tempels van die Heilige Gees …

Hierdie tempel gaan ons mos nie bemors en besoedel nie:

“onkuise dade, gebare, woorde en gedagtes,

maar ook wat die mens daartoe kan verlei …”

sê ons Belydenis …

die skuins grap, die skurwe gedagte, die stoute video …

As iemand die tempel van God beskadig,

sal God hom straf,

want die tempel van God is heilig,

en die tempel is julle (1Kor 3:17).

Broers en Susters,

As dit by die Sewende Gebod kom struikel ons dikwels.

Miskien meer dikwels as by ander gebooie …

Maar dan sê ons Doopsformulier:

“As ons soms uit swakheid in sondes val,

moet ons nie aan die genade van God twyfel

of in die sondes bly lê nie …”

As ons ons sondes – ook dié teen die Sewende Gebod –

voor God bely …

As ons van harte daarteen stry,

verwyder die Here ook hierdie sondes van ons,

so ver as die Ooste verwyder is van die Weste …

Hy doen dit ter wille van Christus.

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: