PRO REGNO BOEKE: JANUARIE 2021 UITVERKOPING!

PRO REGNO BOEKE: UITVERKOPING!

TWEEDEHANDSE EN NUWE BOEKE TE KOOP

(PR boekelys nr. 10: 5 Januarie 2021)

ADMIN REELINGS

1 Enige navrae moet per e-pos of whatsapp gedoen word, verkieslik nie telefonies nie.

2 Boeke word nie uitgehou nie, behalwe wanneer inbetaling reeds gedoen is.

3 Daar moet gepoog word om boeke af te haal in Carletonville, Potchefstroom of Pretoria soos prakties gereël. Indien boeke gepos word is dit op u eie risiko. LET WEL: ek pos net deur Postnet of ander privaat pos instansies (minimum bedrag: R100 per pakkie). Pryse hier onder sluit nie posgeld in nie, en moet dus nog by bereken word.

4) Elke opvolgende boeklys vervang die vorige boeklyste en pryse.  Ek dateer ook die laaste boeklys op soos boeke verkoop word of daar boeke bykom, so maak seker of die boeke nog beskikbaar is voordat u bestel, dankie.

5) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

Pro Regno Boeke

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

6 Prosedure om te volg vir boekaankope:

6.1. Stuur u lys van boeke wat u wil koop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

6.2. Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet gepos moet word.

6.3. Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

————————————————————————————–

Boekelys 10: 5 Desember 2021

AFDELING A: TWEEDEHANDSE BOEKE
Die Tien Gebooie, prof. PJ De Bruyn, 331bl., R50-00 R40-00

Die Brief aan die Romeine kommentaar (swart hardeband), dr. Willie D. Jonker, 207bl., R50-00 R30-00

Die Openbaring van Johannes kommentaar (swart hardeband), dr. EP Groenewald, 227bl., R50-00 R30-00

Die Hiernamaals: wat sê die Bybel?, klassieke werk van William Hendriksen oor die hiernamaals, verskillende belangrike vrae beantwoord, vertaal in Afrikaans, 205bl., R80-00 (baie skaars boek) R50-00

Die dekor van die Nuwe Testament: ‘n Kultuurhistoriese Agtergrondstudie, prof. dr. Schalk Duvenhage, goeie boek om die regte gebruik van kultuur agtergrond te gebruik om die Bybel beter te verstaan in sy historiese en kultuur konteks, hardeband, 240bl., R60-00 R40-00

Christus die Middelaar (Wegwysers in Dogmatiek), dr. WD Jonker, 213bl., R40-00 R20-00

Die Gees van Christus (Wegwysers in die Dogmatiek), dr. WD Jonker, 277bl., R40-00 R20-00

The Heidelberg Catechism: a study guide, GI Williamson, 240bl., R70-00 R40-00

Kingdom of the Cults, Walter Martin, 544bl., R90-00 R50-00

Knowing God, JI Packer, 316bl, R40-00 R30-00

Nuwe en Ou Dinge: artikels van dr. Willie Snyman, R50-00 R40-00

Elke Dag in U Lig: oordenkings uit die Johannes Evangelie, MJ Booyens, R30-00 R20-00

Die werk van Geloof, gesprekke oor die boek Handelinge, MJ Booyens, R20-00 R10-00

Die Heilige Doop in die NT, L. Floor, R30-00 R20-00

Hy wat met die Heilige Gees Doop, L. Floor, R30-00 R20-00

Die Evangelie van die Koninkryk, L. Floor, R20-00 R10-00

Die Kerkorde, GPL van der Linde, R40-00 R20-00

Handleiding by die Kerkorde, Kruger, Spoelstra, ens., R40-00 R30-00

Geloof deur die Eeue, LF Schulze (dogma geskiedenis), R30-00 R20-00

Verklaring en Prediking van die OT, JL Helberg, R20-00 R20-00

Die Navolging van Christus, SCW Duvenhage, R30-00 R20-00

Die Kultuurkleed van die Mens, H van der Wateren, R30-00 R20-00

Evangelical Hermeneutics: The New vs the Old, Robert L. Jones, 524p., R100-00 R50-00

Truth War: Fighting for Certainty in an age of deception, John MacArthur, 224p., R50-00 R30-00

Worldly Saints: The Puritans as they really were, Leland Ryken, 281p., R100-00 R50-00

Lectures to my Students, C Spurgeon, 443p., R80-00 R50-00

Long War against God: The History and Impact of the Creation/Evolution Conflict, Henry Morris, 344p, R100-00 R50-00

Divine Sovereignty and Human Responsibility, DA Carson, 270p., R70-00 R40-00

Reading between the Lines: A Christian Guide to Literature, GE Veith, 254p., R50-00 R30-00

Preaching to a Postmodern World, G. Johnson, 189p., R40-00 R30-00

A History of Israel: From Conquest to Exile, John J Davis & JC Whitcomb, 542p., R100-00 R50-00

Preaching with Freshness, B. Mawhinney, 258p., R50-00 R30-00

Christianity and Western Thought, volume 1, C. Brown, 447p., R100-00 R50-00

Acts of the Apostles with the Greek Text, FF Bruce, 491p. R50-00 R30-00

An Introduction to the Old Testament, EJ Young, 456p., R50-00 R30-00

The Millenium, L. Boettner, 389p., R40-00 R20-00

Revised Church Order Commentary, I van Dellen & M. Monsma, 372p., R70-00 R50-00

Roman Catholicism, L. Boettner, 466p., R50-00 R30-00

Handboek by die Bybel, DP Alexander, 2de uitgawe, 680p R100-00 R50-00

– D. Martyn LLoyd Jones Authorised Biography by Iain Murray, 2 volumes (394&831p.), R150-00 R100-00

Afdeling B: Nuwe boeke

Ancient Philosophy, Gordon H. Clark, 530p., R150-00 R100-00

The Challenge of Postmodernism: An Evangelical Assessment, DS Dockery (ed.), 425p., R100-00 R50-00

The Gospel According to Jesus: What is Authentic Faith?, John Macarthur, 300p., hb, R200-00 R100-00

Jesus Blood and Righteousness: Paul’s Theology of Imputation, B. Vickers, 254p., R70-00 R40-00

In Six Days God Created: Refuting the Framework and Figurative Views of the Days of Creation, P. Bedard, 252p., R100-00 R60-00

Handbook of Contemporary Theology, David L. Smith, 393p., R100-00 R50-00

A Tale of Two Cities: The Father and His Two Sons, John MacArthur, 221p., R50-00 R30-00

Creation without Compromise: A Christian worldview response to evolutionary challenges to the faith, DD Crowe, 296p., R50-00 R30-00

New Life in the Wasteland: 2 Cor and the Ministry, Douglas Kelly, 160p., R40-00 R20-00

Living Zealously, Joel Beeke, 137p., R30-00 R20-00

Famine of the Land: A Passionate Calling for Expository Preaching, Steven Lawson, 134p., R50-00 R30-00

Light and Heat: The Puritan View of the Pulpit, B. Bickel, 184p., R30-00 R20-00

Truth Decay: Defending Christianity against Challenges of Postmodernism, Douglas Groothuis, 302p., R70-00 R40-00

Creation: A Witness to the Wonder of God, Mark Futato, 120-00, R30-00 R20-00

Justification: Understanding the Classic Reformed Doctrine, 461p., R150-00 R100-00

The Banner of Truth: Magazine Issues 1-16, Sept. 1955 to Aug. 1959, 516p., R200-00 R100-00

By His Grace and for His Glory: A Historical, Theological and Practical Study of the Doctrine of Grace in Baptist Life, 442p., R100-00 R50-00

Marriage, Divorce and Remarriage: Critical Questions and Answers, J. Newheiser, 310p., R100-00 R60-00

Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of Progressive Creationism (Billions of Years) as popularized by Astronomer Hugh Ross, J. Sarfati, 411p., R50-00 R30-00

Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine, Gregg L. Allison, 778p. R300-00 R250-00

Philosophical Foundations for a Christian Worldview, J.P. Moreland & William Lane Craig, 653p. R250-00 R200-00

– J. Gresham Machen: Selected Shorter Writings, D.G. Hart (ed.), 590p. R200-00 R150-00

Christian Apologetics Past and Present: A Primary Source, vol. 1: to 1500, W. Edgar & K. Scott Oliphant (ed.), 498p. R200-00 R150-00

The Pattern of Sound Doctrine: Systematic Theology at the Westminster Seminaries (essays in honor of Robert B. Strimple), D. van Drunen (ed.), 311p. R100-00 R60-00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: