Lesings oor die Genadeverbond en Algemene genade

Lesing 1: God’s everlasting covenant of grace

Spreker: Professor Russel Dykstra van die Protestant Reformed Churches of America (www.prca.org).  Russel Dykstra is professor in NT en Kerkgeskiedenis by die Protestant Reformed Theological Seminary, in Grandville, Michigan, VSA. ( http://www.prca.org/Seminary/seminary.html)

Die lesing gaan ‘n kort inleiding gee oor hoe die verbondsbeskouing van die PRCA (in die lyn van Herman Hoeksema) ontwikkel het in die VSA teen die agtergrond van ander verbondsbeskouings in die 20ste eeu (o.a. Kuyper, W. Heyns, Schilder, ens.)

Die verbond is die wese van die ware godsdiens.” – Herman Bavinck

Plek: Gereformeerde Kerk Daspoort (Jenningstraat 12) Pretoria

GPS koördinate: S25.7141. O28.1464 

Datum: Saterdag 19 Junie 2010

Tyd: 10h00

Geen kostes nie

Program:

10h00: Opening en bekendstelling

10h15-11h00: Lesing

11h00-11h30: Teetyd

11h30-12h30: Vrae en bespreking

12h30: Afsluiting

Verdere navrae: Slabbert Le Cornu (082 770 2669) of, indien u aanwysings soek na die GK Daspoort: Cobus Rossouw (076 125 6483; cobusrossouw@gmail.com)

 

Lesing 2: Common grace

Spreker: Professor Barret Gritters van die Protestant Reformed Churches of America (www.prca.org).  Barret Gritters is professor in praktiese teologie en NT studies by die Protestant Reformed Theological Seminary, in Grandville, Michigan, VSA. ( http://www.prca.org/Seminary/seminary.html)

“Common grace has, over the years and in different countries and churches, been defined in different ways. I myself have met and discussed the question with men who have meant nothing more by common grace than God’s providential control of His creation. Whether or not such providential control should be called “grace” is another question, but these men did not mean by the term what it so often means in the minds of people: a universal attitude of God’s favor and love upon all men without distinction.” – prof. Herman Hanko

Sien die volgende blog wat hierdie onderwerp bespreek: http://common-grace-considered.blogspot.com/2009/04/forum-on-common-grace-1.html

Plek: Eben Haeser kerkgebou, 31ste Laan 415, Villeria, Pretoria

Datum: Sondag, 20 Junie 2010

Tyd: 20h30

Verdere navrae: Slabbert Le Cornu (082 770 2669) of, indien u aanwysings soek na die Ebenhaesar gemeente: Freek Kruger (083 527 8623; freekkruger@gmail.com)

One thought on “Lesings oor die Genadeverbond en Algemene genade

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: