Een jaar oud

Die Pro Regno blog is vandag ‘n volle een jaar oud.

Baie dankie vir almal se besoeke, ondersteuning, opmerkings en (selfs) beledigings deur die eerste jaar.  Enige terugvoer is altyd welkom, al kan dit nie altyd gepubliseer word nie.

Die doel van die blog bly: om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus (Matt.6:33; Heb.12:28).

Met hierdie skrywe wil ek opnuut ‘n uitnodiging rig aan alle lesers om enige artikels aan te stuur wat u op hierdie blog wil publiseer: proregno@gmail.com

U is ook welkom om direk te reageer op elke artikel in die ‘comment’ afdeling, of op poslyste soos calvyn-subscribe@yahoogroups.com of gksaforum-subscribe@yahoogroups.com 

“Birthdays are good for you. Statistics show that the people who have the most live the longest.”

“Birthdays are nature’s way of telling us to eat more cake.”

3 thoughts on “Een jaar oud

Add yours

  1. Baie geluk met die eerste verjaardag van die blog. Gaan voort soos die Here jou lei, die gesonde leer word verkondig en daardeur word sy Naam verheerlik.
    Vrede !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: