Die dood van ‘n denominasie

“When a church forfeits its doctrinal convictions and then embraces ambiguity and tolerates heresy, it undermines its own credibility and embraces its own destruction.

Hamilton is surely right about one thing. It is true that the Church of England’s disastrous controversies over gender and sexuality are not the causes of the church’s decline. They are instead symptoms of a far deeper theological disease.”

Sien die volledige artikel hier.

Matt.16:18 18 En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Ja, die onsigbare kerk, al die uitverkorenes deur alle eeue onder alle volke en tale (HK v/a 54) sal nooit oorweldig word nie, maar die sigbare kerk (denominasies) kan ‘oorweldig’ word, as hul hul ‘eerste liefde’ volhardend verlaat (Op.2:5). 

Ons moet die waarskuwings van die sewe gemeentes in Klein-Asië (Op.2 en 3) ter harte neem, ook Jesus se woorde:

Matt.7:24-27 24 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 25 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. 26 En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. 27 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Is ons lewens, is ons plaaslike kerke gebou op die Rots, op die Rots alleen ?

Soli Christo ?

2 thoughts on “Die dood van ‘n denominasie

Add yours

 1. Op ‘n publieke forum het iemand het die vraag gevra : “Which denomination of Christianity is the most correct denomination?” As antwoorde het hy die volgende gekry:
  “Denomination’s divide. Christ unites.”
  “Baptist and non-denominational are fine, if they follow the Bible.”
  “Pentecostal”
  Dit lyk nie of daar op die markplein meer veel mense is wat durf bely dat die kerke met ‘n gereformeerde belydenis die suiwerste is nie.

 2. “Denomination’s divide. Christ unites.” … is op sig self weer ‘n nuwe belydenis wat weer … ‘divide’.

  Die Rooms Katolieke is ook lief daarvoor om die duisende protestantse denominasies argument op te bring:

  “There are 39,000 protestant denominations, each laying claim to the truth!
  Question: Which version of Protestant truth should I believe ?”

  Sien die antwoord hier: http://bit.ly/la7DAw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: