Feministiese invloede by die Vrygemaaktes

 

“Een artikel in het Nederlands Dagblad van 21 maart jl. gaf een verslag van een bezinningsdag op 19 maart. Op initiatief van de vrijgemaakte deputaten werd daar een drietal lezingen gehouden over ‘Man/vrouw in de kerk’.

Prof. Eric de Boer wees er op dat de vrouwelijke voorlezer al stilzwijgend is aanvaard en de lezing van Gods Woord is toch een heel belangrijk onderdeel van de liturgie. Nu is het m.i. nog maar de vraag of alle gemeenteleden daarmee wel instemmen. Maar er was meer.

Mevr. Klinker-De Klerck sprak over het verstaan van de Bijbel in onze tijd die zover af zou staan van de tijd en de cultuur van eeuwen geleden, de tijden waarin het Oude en het Nieuwe Testament geschreven zijn. Maar dan denk je: Gods geboden voor zijn gemeente gelden toch voor álle tijden en culturen? Volgens mij dacht men 20 à 25 jaar geleden nog helemaal niet aan een vrouwelijke diaken, ouderling of predikant. Wel was het in de loop van de jaren geaccepteerd in de eertijds gereformeerd-synodale kerken (eind jaren zestig van de vorige eeuw) en nog eerder in de Nederlands Hervormde Kerk. M.i. laat dit zien hoe feministische gedachten de kerken binnendringen. Dat zie je ook bij een minderheid in de Christelijke Gereformeerde Kerken en zelfs ook bij de Gereformeerde Bond.”

Sien die volledige artikel van dr. MJ Arntzen hier:

Feministische invloeden bij vrijgemaakt-gereformeerde belijders

One thought on “Feministiese invloede by die Vrygemaaktes

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: