PRO REGNO BOEKVERKOPE: 2 JUNIE 2021 BOEKELYS

PRO REGNO BOEKVERKOPE: 2 JUNIE 2021 BOEKELYS

1) Sien hier die vorige boekelys van ander boeke wat nog in voorraad is.

2) Hier is die rekening vir inbetaling, asook kontak besonderhede:

S. Le Cornu

Absa tjek nr. 01095190673

Takkode: 632005

Verwysing: u voorletters en van

Kontakbesonderhede

Slabbert Le Cornu

Selnr. 082 770 2669

E-pos: proregno@gmail.com

Prosedure om te volg vir boekaankope:

1. Stuur u lys van boeke wat u wil aankoop na bogenoemde kontakbesonderhede (e-pos of whatsapp).

2. Ek sal laat weet wat beskikbaar is en die spesifieke bedrag wat inbetaal moet word, laat weet ook of u boeke gaan kry in Carletonville, Potch of Pretoria, en of dit bv. per Postnet of Courier Guy gepos moet word.

3. Sodra ek u inbetaling ontvang het, is die boeke u s’n.

NUWE VOORRAAD VAN NUWE EN TWEEDEHANDSE BOEKE: 2 JUNIE 2021

KOMMENTARE

New Testament Commentaries: William Hendriksen & Simon Kistemaker (een van die beste reekse NT kommentare vanuit die engelse gereformeerde wêreld):

Matthew, 1015bl., R100-00

Mark, 699bl., R100-00

Luke, 1122bl., R100-00

John, 757bl., R100-00

Galatians, 260bl., R80-00

Ephesians, 290bl., R80-00

Philippians, 217bl., R80-00

Colossians and Philemon, 243bl., R80-00

1&11 Thessalonians, 214bl., R80-00

1&2 Timothy&Titus, 403bl., R100-00

Hebrews, 464bl., R100-00

DURHAM, James. Song of Solomon (Geneva series of Commentaries), 460bl., R120-00

LEUPOLD, HC., Exposition of Ecclesiastes, 304bl., R130-00

ALLEN, LC. The Books of Joel, Obadiah, Jona and Micah (NICOT series), 427bl., R80-00

MURRAY, JOHN. The Epistle to the Romans (NICNT series), 2 volumes in one (vol 1, 408bl.; vol. 2, 286bl), een van die top 3 engels-gereformeerde kommentare),  R250-00 (nuwe prys: R635-00)

BRUCE, FF. The Epistle to the Ephesians, 140bl., R60-00

DE KLERK, PJS. Die Brief aan die Hebreërs, 272BL., R70-00

MULLER, JAC J. Fillippense en Filemon, 173bl., R30-00

SWART KOMMENTARE: Markus, 2 Korinthiërs (EP Groenewald), Romeine (WJ Jonker), Efesiërs (Roberts), R50-00 per kommentaar

KORTE VERKLARING, Daniel, GC, Aalders, R50-00  (daar is ook ander los dele beskikbaar vir R30-00 elk, doen navraag)

OWENEEL, WJ. De vryheid van die Gees: Bijbelstudies by de Brief aan die Galaten, 488bl., R70-00

BARRETT, CK. The Gospel according to St. John, 531bl., R80-00

_____________, The Epistle to the Romans, 270bl., R80-00

_____________, The First Epistle to the Corinthians, 420bl., R80-00

(Spesiale aanbod: al drie vir R200-00)

WESTCOTT, BF. Epistles of John, 380bl., R80-00

BARCLAY, W. Daily Study Bible: Gospel of Matthew, 2 volumes, R80-00

_____________, Letter to the Hebrews, R30-00

BYBELSTUDIE BRONNE EN BYBELSE AGTERGROND

DIE VERKLARENDE BYBEL, AH van Zyl (red.), 1500bl., R200-00 (rugkant beskadig, maar nog stewig gebind en teks duidelik)

HENRY MORRIS STUDY BIBLE: Apologetics Commentary and explanatory notes, R350-00 (NUUT, nuwe prys is: R500-00)

“The Henry Morris Study Bible is “an invaluable tool for the defense of the Christian faith” according to Dr. John MacArthur and Ken Ham…”

BYBELSE ENSIKLOPEDIE (met illustrasies), 2 volumes (vol. 1: 316bl.; vol. 2: 688bl.), onder redaksie van WH Gispen, HN Ridderbos, ens.  Vertaal in Afrikaans, R200-00

ZONDERVAN PICTORIAL BIBLE DICTIONARY OF THE BIBLE, X5 VOLUMES, MC Tenney (ed.) with the assistance of 65 leading scholars, R1300-00

ZONDERVAN PICTORIAL BIBLE DICTIONARY, one volume edition, MC Tenney (ed.) with the assistance of 65 leading scholars, 915bl., R200-00 (nuwe prys: R635-00)

HANDBOEK BYBELSE GESKIEDENIS STEL: Ou Testament, JH Kroeze, 563bl (beskadig: binding is los, R40-00) & Nuwe Testament, EP Groenewald, 570bl., R60-00 = R100 vir die stel.

KONIG, A. Die Groot Geloofswoordeboek: meer as 500 kernwoorde van die Christelike geloof, 520bl., R150-00

MIJNHARDT, FA. Bybel Konkordansie (OAV), 1275bl., R100-00

FOTOGIDS tot die Nuwe Testament, R80-00

HELBERG, JL. By die Here is lewe: ‘n voëlvlug deur die OT, 88BL., R30-00

DOUGLAS, JD. New Bible Dictionary (1st edition), 1375bl., R100-00.

DEIST, F. A Concise Dictionary of Theology and Related Terms with Eng-Afr and Afr-Eng list, 444bl., R120-00

The glory of Jerusalem: an explorers guide, A4 354b, R70-00

NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE CHRISTIAN CHURCH, Douglas JD (ed.), 1074bl., R200-00

OAV BYBELS, hardeband en kunsleer formaat, sakbybels en standaard grootte, pryse wissel van R50-00 tot R200-00

ALEXANDER, P&D (ed.), HANDBOOK TO THE BIBLE, 816bl, completely revised and expanded edition, R100-00

AFRIKAANSE BOEKE

BOGAARDS, AH. Troos, troos my volk: Handleiding by die Heidelbergse Kategismus, met werkboek, 270+43bl, R70-00

BROWN, E. Calvyn Aktueel? ‘n Bundel opstelle (oa WJ Jonker, FJM Potgieter, ens.), 139bl, R40-00

DE BRUYN, PJ. Die Tien Gebooie, 356bl., R100-00 (NUUT)

_______________ (samesteller). Waar paaie saamwoon: opgedra aan prof. PW Buys, 215bl., R50-00

GERDENER, GBA. Handboek by Katkisasie (NG), 280bl., R40-00

HELBERG, JL. Afrikanerskap in Bybelse lig, 94bl., R30-00

LE ROUX. J. Grafiese uiteensettings van HK en NGB, boekies beskadig maar nog leesbaar, R20 elk.

MARAIS, Willie. Die Bybel in die Weegskaal: Kritiek teen die Bybel ontleed, 214bl., R70-00 (NUUT)

POTGIETER, FJM (samesteller). Calvyn vir Vandag: 365 Dagstukke uit Calvyn se werke, 369bl., R100-00

SMIT, CJ. (samesteller). In gehoorsaamheid: opgedra aan prof. dr. GPL vd Linde, 168bl., R50-00

_________, (red.). ‘n Lewe voor die Koning: geskenkboek by belydenisaflegging, 117bl., R30-00

VAN WYK, JH. (red.) Altyd reformeer: gesprekke oor politiek en godsdiens, 183bl., R30-00

VILJOEN, H. Pasop hoe jy bou! Ons evangelieverkondiging, is alles pluis? 62bl., R20-00

IDEOLOGIESE stryd in Suider-Afrika: vlug vir die afgode!, 159bl., R20-00

NEDERDUITS-HERVORMDE KERK GEDENKALBUM 1886-1986, Oberholzer JP (red.), Koffietafel boek, 383bl met fotos van kerke, R300-00

ENGELSE BOEKE

ADAMS, J. Shepherding God’s Flock: A preachers handbook on pastoral ministry, counceling and leadership, 531bl., R100-00

_________, Competent to Councel: Introduction to Nouthetic Counceling, 287bl., R150-00 (NUUT, nuwe prys: R295-00)

ALEXANDER, AA. Thoughts on Religious Experience, 338bl., R70-00

ALLIS, OT. Prophecy and the Church: an examination of the claim of the dispensationalists that the christian church is a mystery parenthesis which interrupts the fulfilment to Israel of the kingdom prophecies of the OT, 339bl., R120-00 (klassieke gereformeerde werk wat dispensationalisme bybels weerlê)

BAINTON, RH. Here I stand: A life of Martin Luther, 334bl., R50-00

BERKHOF, L. Manual of Christian Doctrine, 372 bl., R120-00

BOETNER, L. Studies in Theology, 351bl., R80-00

BOSTON, Thomas. Human Nature in its fourfold state, 506bl., R120-00 (een van beste boeke oor ‘mensbeskouing’ vanuit bybels-gereformeerde oogpunt)

BROOKS, Thomas. Precious remedies against Satan’s devices, 253bl., R50-00

BRUCE, FF. Paul: Apostle of the heart set free, 510bl., R130-00 (nuwe prys: R320-00)

CLARK, Gordon H. Sanctification, 126bl., R70-00

CRAMPTON, WG. The Scripturalism of Gordon H. Clark, 157bl., R100-00 (een van die beste inleiding en oorsigte van Clark se apologetiek en filosofiese oortuigings)

DABNEY, RL. Sacred Rhetoric or lectures on preaching, 361bl., R80-00

HANKO, H. We and our Children: The Reformed doctrine of infant baptism, 165bl., R80-00 (NUUT)

HUNT, ARTHUR W. The Vanishing Word: the veneration of visual imagery in the Postmodern World, 272bl., R120-00 (NUUT, een van top 3 boeke wat ek aanbeveel om ons tydgees te verstaan, baie goeie boek om te lees vir apologetiek, prediking en wêreldbeskouing)

KAISER, Walter C. Towards an Exegetical Theology: biblical exegesis for preaching and teaching, 268bl., R200-00 (nuwe prys: R485-00)

MURRAY, Andrew. The Children of Christ, 191bl., R50-00

MURRAY, Iain H. The Life of John Murray, 158bl., R120-00

LOGAN, ST. (ed. mede-skrywers: Thomas Schirrmacher, prf. Flip Buys, ATP McGowan, etc.) Reformed means Missional: following Jesus into the World, 274bl., R100-00

RIDDERBOS, H. The Coming of the Kingdom, 556bl., R90-00

ROBINSON, Haddon W. Biblical Preaching: the development and delivery of expository preaching, R120-00 (nuwe prys: R250-00)

RYLE, JC. The Upper Room: few truths for our times, 467bl., R80-00

SEVENTH-DAY ADVENTISTS BELIEVE … a biblical exposition of 27 Fundamental Doctrines, 392bl., R150-00 (belangrike boek om ‘uit die perd se bek’ self te hoor wat glo die SDA)

SCHWERTLEY, B. The Regulative Principle of Worship, 179bl., R50-00

URSINUS, Z. The Commentary on the Heidelberg Catechism, 659bl., R300-00 (Ursinus was een van die opstellers van die HK)

VAN DEN BERG, F. Abraham Kuyper: a biography, 282bl., R50-00

VAUGHN, CR. The Gifts of the Holy Spirit, 415bl., R90-00

WATSON, Thomas. A Body of Divinity: sermons on Westminister Cateschism, 316bl., R100-00

WEEKS, Noel. The Sufficiency of Scripture, 309bl., R70-00 (een van die beste boeke beskikbaar oor die onderwerp)

WILLIAMSON, GI. The Westminister Confession of Faith for study classes, 309bl., R80-00

2 thoughts on “PRO REGNO BOEKVERKOPE: 2 JUNIE 2021 BOEKELYS

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: