Pro Regno is 5 jaar oud ! – Januarie 2015

File:Birthday cake 5 candles.jpg

Geagte Pro Regno lesers,

Die Pro Regno blog is hierdie maand 5 jaar oud (ons het begin in Januarie 2010), waarvoor ons baie dankbaar is vir die Here se seëning in hierdie tyd:

– 93 artikels/inskrywings is gepubliseer van verskillende skrywers en onderwerpe in 2014 (504 in totaal vanaf 2010).

– daar was van Januarie 2014 tot vandag 32 123 besoeke gewees (oor die 6000 in hierdie maand, vanweë GKSA algemene sinode 2015).

– die besigste dag was 13 Januarie 2015, met 802 besoeke.

Die skrywes/artikels wat die meeste besoeke ontvang het, is:

GKSA Sinode: 13 Januarie 2015 (dag 7) en ‘n paar ander dae van die sinode

Begrafnispreek: Tannie Anna Malan

Dans en kleredrag

Vernietig die kerk in vier eenvoudige stappe

Dr. Willie Marais (1929-2014) – VDM !

Oscar, geweld teen vrouens en kindermishandeling

Besoekers kom van 91 lande, die meeste natuurlik van SA, gevolg deur Suidwes en die VSA.

Die doel van die blog word saamgevat in die naam, ‘Pro Regno’ (die Latynse woorde wat: ‘vir die Koninkryk’, beteken), en poog om artikels beskikbaar te stel oor verskillende onderwerpe ter bevordering van ons dienswerk in die Koninkryk van God in Christus.  Alle artikels word deur die uwe geskryf, tensy anders vermeld.

Tydens Pro Regno se verjaarsdag jaarliks in Januarie, vra ek vir enige vrywillige donasies vir die opbou en bevordering van hierdie blog.  Dit is ‘n gratis blog om te lees, daar is egter wel eenmalige jaarlikse kostes om die blog in stand te hou en verder uit te bou, en daar gaan ook heelwat tyd en kragte in om die artikels beskikbaar te stel. ‘n Besonderse woord van dank ook aan die GK Bet-el wat ‘n bedieningsooreenkoms met my gemeente het (GK Carletonville), en deel daarvan is dat ek ook tyd aan hierdie taak kan afstaan.

Om te skryf is nie ‘n keuse nie, maar ‘n roeping, in navolging van Totius se woorde:

“Die Pelagiaan, Remonstrant en Metodis het ‘n keuse, maar die Gereformeerde het ‘n roeping.”

Sien Jer.20:9; 1 Kor.9:16.

Die doen van die woorde, is die moeilike deel, en daarom besef ek dat my oproepe van vermaninge is eerstens teen my eie swakhede en sonde gerig (1Tim.1:15).  Maar ek deel graag met medegelowiges die goeie stryd waartoe ons geroep word (1Tim.6:12 ev), waaroor ek ook afgelope Sondag gepreek het by die geleentheid van my oudste dogter, Joanette se belydenisaflegging.:

Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. – 1 Tim.6:12

Enige donasies vir Pro Regno se roepingstaak sal met groot dank baie verwelkom word en kan hier in betaal word:

Rekening naam: S. Le Cornu

Absa tjekrekening: 010 951 90673

Takkode: 632005

Merk u donasie-inbetaling asb. met: pro regno

Baie dankie vir u ondersteuning.  Ek is nou (gelukkig) nie ‘n gewilde of berugte Charlie Hebdo skrywer nie, maar die volgende woorde moet vir ons almal ‘n motivering wees om te skryf tot sy eer, ook in hierdie tye:

“As jy die wêreld wil verander, neem jou pen op” – Maarten Luther

Dit is ‘n groot verantwoordelikheid en genade voorreg om te kan skryf in diens van sy Koninkryk, ook dat daar gelowiges is wat nog belangstel om saam te lees en te leer (Ps.119:18).

Gesinsnuus

belydenis jmlc jan 2015
Joanette is 2de van links, saam medegelowige jongmense saam met wie sy haar verbind het om opnuut die goeie stryd van die geloof te stry as belydende lidmaat , 1 Tim.6:12; 2 Tim.2:19-22

 

Met die hele gesin gaan dit goed en ons is baie dankbaar vir die twee gemeentes waar ons kan dien. Ons kan ook vermeld dat ons danksy die Here se goedheid ‘n seuntjie verwag, DV, in Junie 2015.  Ons oudste dogter, Joanette het die afgelope naweek belydenis van geloof gedoen, hier is die preek van hierdie mooi geleentheid waarvoor ons die Here loof en prys:

Teks: 1 Timoteus 6:12,

12 Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
13 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

(ns. die uitnodiging staan nogsteeds: enige skrywers wat graag hier artikels wil publiseer kan my  kontak vir verdere inligting by ondergenoemde kontakbesonderhede.)

Pro Regno – groete

Slabbert en Dorothea Le Cornu, en kinders:

Joanette, Hannelie, Doret, Mia, Berto, Hilke, Christien (en oppad: Adriaan)

Posbus 5 Carletonville 2500 RSA Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669

“Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.” – Hebr.12:28

One thought on “Pro Regno is 5 jaar oud ! – Januarie 2015

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: