Posted by: proregno | June 23, 2010

‘n Vriend van God – Artikels oor die Genadeverbond

‘N VRIEND VAN GOD – ARTIKELS OOR DIE GENADEVERBOND

“En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.” – Jak.2:23 

INLEIDEND

Twee sienings van die Genadeverbond, Louis Berkhof

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-genadeverbond-volgens-louis-berkhof.pdf

Bronne oor verbondstryd in Nederland in die eerste helfte van die 20ste eeu, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/brief-oor-dokumente-oor-verbondstryd.pdf

Die Genadeverbond: voorwaardelik of onvoorwaardelik?, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/ntes-811-opdrag-f-verbond.pdf

VERBONDSTRYD IN NEDERLAND

Stryd en skeuring in die Nederlandse Kerke (1940’s, oor die verbond), prof. S. Du Toit

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/skeuring-in-ndl-s-du-toit.pdf

KERKLIKE VERKLARINGS OOR DIE VERBOND

De Verklaring van de Synode van Utrecht (1905) over het punt van de onderstelde wedergeboorte (van die GKN)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1905-utrecht-verklaring.pdf

De Leeruitspraak van 1942 (van die GKN Sinode-Utrecht) aangaande genadeverbond en selfondersoek

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/1942-uitspraak-oor-genadeverbond.pdf

Verklaring van Gevoelen, 1943 (antwoord van Vrygemaaktes op bogenoemde leeruitspraak)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verklaring-van-gevoelen1.pdf

Die Vervangingsformule van Utrecht 1946 (wat die verklaring van 1942 vervang het)

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/vervanginsformule-van-utrecht-1946.pdf

BELYDENISSKRIFTE

Die Dordtse Leerreëls en die Verbond, Antoine Theron

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/dl-en-verbond-a-theron.pdf

Die genadeverbond in ons belydenisskrifte, S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-genadeverbond-in-die-belydenisskrifte1.pdf

Westminster Konfessie: Uitverkiesing en die Genadeverbond

“The Westminster standards put the covenant of grace in the context of election. They indicate that the covenant promises are made only to or for the elect. This teaching is found in several places in the standards. Let’s see if there is biblical warrant for what our standards teach.”

Election and the Covenant of Grace

Die Dordtse Leerreëls bestry en bevestig, ds. Ph Snyman

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/die-dordtse-leerreels-bestry-en-bevestig.pdf

CALVYN

Alhoewel Paulus toegee dat Abraham se nageslag vanweë die verbond heilig is, verklaar hy nogtans dat vele daarin buitestaanders is en dit nie alleen omdat hulle ontaard het sodat hulle van onwettige kinders basters word nie, maar omdat God se besondere uitverkiesing wat alleen sy aanneming vas en seker maak, oor alles uitstaan en oor alles heers. – Calvyn, Institusie 3.22.4

STATENVERTALING

Die Statenvertaling se kantaantekeninge oor die Genadeverbond, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/statenvertaling-oor-die-genadeverbond1.pdf

a’BRAKEL

a’Brakel en die Verbond, ds. Cobus Rossouw

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/abrakel-en-die-verbond.pdf

a’Brakel oor verbond en doop

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/ab-oor-verbond-en-doop.pdf

KUYPER

Wat leer Kuyper oor die veronderstelde wedergeboorte?, dr. A de Bondt en ds. J. Weggemans

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/wat-leer-kuyper-oor-die-veronderstelde-wedergeboorte.pdf

BAVINCK

Aanhalings van Bavinck oor prediking en verbond

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/opsomming-bavinck-en-prediking.pdf

GEERHARDUS VOS

https://proregno.com/2017/04/11/geerhardus-vos-oor-die-verbond-in-gereformeerde-teologie-spesifiek-die-kinderdoop/

“Hy behandel verskillende gereformeerde teoloë wat die leer van die verbond ontwikkel het vanuit die Skrif, die drie-erlei verbondsgedagte (verlossingsverbond [vrederaad], werksverbond, genadeverbond), uitverkiesing en verbond, hoe volwassenes en kinders onderskeidelik in die verbond is, ens.”

SCHILDER

Schilder vir en (later) teen Utrecht 1905 se onvoorwaardelike verbondsbeskouing, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/07/schilder-vir-en-teen-utrecht-1905.pdf

Schilder se verbondsbeskouing volgens SA Strauss, S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/schilder-se-vb-strauss.pdf

GREIJDANUS

Greijdanus oor die heilsbeloftes van die Genadeverbond (Rom. 9 en Gal.3), S. Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/greijdanus-oor-die-heilsbelofte.pdf

HOLWERDA

Holwerda en die heilsbelofte van die Genadeverbond (HK Sondag 26), S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/holwerda.pdf

GKSA teoloë

Die Uitverkiesing van God is die vaste grond, die vaste saligheid van die uitverkorenes, ds. M. Postma

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/postma-preek.pdf

Belofte en eis van die genadeverbond, prof. PJS De Klerk

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/genadeverbond-pjs-de-klerk.pdf

Verbond en Doop, prof. PJS De Klerk

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verbond-en-doop-pjs-de-klerk.pdf

Uitverkiesing en Verbond volgens Romeine 9 – 11 (deel 1), prof J.C. Coetzee

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/coetzee-oor-rom-9-11-deel-1.pdf

Die verbond – God werk organies, dr. PJ Coetzee

https://proregno.files.wordpress.com/2011/06/die-vebond-werk-organies-pj-coetzee.pdf

Kritiese opmerkings op die pamflet van D. Postma: ‘Prediking en Verbond’, S Le Cornu

https://proregno.files.wordpress.com/2011/01/kritiek-op-p-en-v-postma1.pdf

AMERIKA

William Hendriksen oor die Genadeverbond

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/hendriksen-oor-die-verbond.pdf

Verbonds-universalisme: ‘n nuwe vorm van die ou aanval op God se soewereine genade, prof. D.J Engelsma

https://proregno.files.wordpress.com/2010/06/verbondsuniversalisme-engelsma1.pdf

Nog artikels oor die verbond in Afrikaans vertaal: http://www.cprf.co.uk/languages.htm#afrikaans

Die verbond is die wese van die ware godsdiens – Herman Bavinck 


Responses

  1. Dankie Slabbert,
    van onskatbare waarde vir my!

  2. Sien ook “Covenant Theology for Beginners”

    http://headhearthand.posterous.com/covenant-theology-for-beginners

  3. […] Sien ook hier meer artikels: Vriend van God – artikels oor die genadeverbond […]

  4. […] ‘n Vriend van God – Artikels oor die Genadeverbond […]

  5. […] Vriend van God: Artikels oor die Genadeverbond […]

  6. […] Vriend van God: Artikels oor die Genadeverbond […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: